Menu
Nieuws

Kennisontsluiting cruciaal voor succes agrarisch natuurbeheer

Voor een effectief agrarisch natuurbeheer is een goede ontsluiting van kennis cruciaal. Die kennis is nodig om het beheer te plannen, uit te voeren en te evalueren. Agrarisch ondernemers hebben behoefte aan kennis die inpasbaar is in de bedrijfsvoering. De groenindex kan hen daarbij helpen.

false