Menu
Nieuws

Kennisontwikkeling van boeren in digitale farmer field school

In een Digital Farmer Field School kunnen boeren in Sierra Leone, Mongolië en Indonesië via tablets van elkaar leren, krijgen ze toegang tot nieuwe kennis en kunnen ze met hulp van een coach zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld teelttechnische problemen.