Nieuws

Kennisuitwisseling duurzame visserij

Wat is duurzame visserij? Hoe waarborg je veiligheid? En hoe communiceer je binnen het vissersbedrijf? Tijdens de landelijke bijeenkomst van het project Kenniskringen Visserij wisselden vissers, onderzoekers en experts ervaringen uit.

Tijdens die dag, die op 6 juni 2015 gehouden werd op Fort IJmuiden, kwamen zo'n 50 deelnemers bijeen om te praten over actuele thema's in de visserij. Het programma bestond uit een plenaire bijeenkomst en uit een aantal cafébijeenkomsten. Bas Haring, volksfilosoof deelde zijn ideeën over visserij en duurzaamheid. In het verslag van deze landelijke bijeenkomst is te lezen hoe hij de deelnemers aan het denken zet.

Duurzaamheid

Als filosoof stelde hij zichzelf de vraag wat duurzaamheid nu eigenlijk inhoudt. 'Is menselijk ingrijpen in de natuur slecht voor de natuur?', zo vraagt hij zich af. 'Echte natuur hebben we niet meer in Nederland. De wereld verandert mens en natuur in dezelfde omgeving en dus is het geen drama. Moeten we vissoorten die met uitsterven bedreigd worden nu juist beschermen, of is het niet erg dat bepaalde vissoorten op termijn helemaal verdwijnen? Is het erg dat de paling uitsterft?' Voor de paling zelf is het helemaal niet erg dat hij uitsterft, zegt Haring. Zijn uitspraken leidden tot veel discussie.

Communicatie

In de cafébijeenkomst over communicatie richt Marissa Tanis zich vooral op de communicatie binnen familiebedrijven . Manis, eigenaar van een communicatiebureau (GOMaris) en zelf afkomstig uit een vissersgezin, weet hoe er in de visserij gecommuniceerd wordt. Er werden ervaringen uitgewisseld en tips gegeven, zoals scheiding van werk en privé. De relaties binnen de familie liggen soms anders dan binnen het bedrijf. Hou die rollen gescheiden. En ga ook eens kijken op een ander bedrijf.

Biofuels

In de andere cafébijeenkomsten is er aandacht voor alternatieve brandstoffen, veiligheid en de mogelijkheid van samenwerking in een coöperatie. Dirk Kronemeijer van Good Fuels brengt biofuels, alternatieve brandstoffen onder de aandacht. Zijn bedrijf ontwikkelt een brandstof die duurzamer is dan gasolie. Biofuels bevatten geen zwavel en de emissies van NOx en CO2 zijn veel lager, aldus Kronemeijer.

Veiligheid

Volgens Cor Blonk gaat is veiligheid een onderbelicht probleem binnen de visserijsector. In de visserij komen jaarlijks één tot twee mensen om, zegt hij. Op 2.000 vissers is dat meer dan in de bouw of in het verkeer. Het aantal bedrijfsongevallen ligt nog een stuk hoger. In de praktijk is veiligheid aan boord geen automatisme en er worden pas maatregelen genomen als het een keer mis is gegaan, aldus Blonk.

Coöperatie

Thomas Højrup is initiatiefnemer van een Deense visserijcoöperatie die visquota heeft gekocht. Hij vertelt over dit initiatief en over de ervaringen, die ook zijn beschreven in de brochure ‘Meerwaarde voor vis’ dat door Kenniskringen Visserij is uitgebracht. Højrup vertelt tijdens de cafébijeenkomst over de opstart van deze coöperatie. Financiering, samenwerking en administratie komen aan de orde.

(Bron foto: Thinkstock)