Nieuws

Kenniswerkplaats 2.0 zoekt aansluiting

Kenniswerkplaats 2.0 zoekt aansluiting bij grote Agenda-vraagstukken. Al meer dan acht jaar werken AOC Terra, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University en Agenda voor de Veenkoloniën/Innovatie Veenkoloniën samen in de Kenniswerkplaats Veenkoloniën. Het vormt de schakel tussen vraagstukken uit de regio die leven bij overheden en ondernemers en ‘groen’ onderwijs en onderzoek. Samen zoeken ze naar innovatieve oplossingen voor regionale vraagstukken op het gebied van landbouw, water en energie.

Samen leren

“Hiermee willen we stimuleren dat studenten in contact komen met vraagstukken in de regio die er toe doen. De school uit, de regio in”, legt kenniswerkplaatsmanager Rosalie Rooze uit. Dit wordt mede vorm gegeven door Regioleren, het onderwijsconcept waarbij leerlingen in kleine projectgroepen werken aan praktijkopdrachten aangeleverd vanuit de regio. “We helpen zo studenten zich voor te bereiden op hun werkzame toekomst, maar er komen ook resultaten uit voort waarmee ondernemers hun voordeel kunnen doen. Opdrachtgevers en studenten leren samen.”

Extra impuls

De bestaande Kenniswerkplaats Veenkoloniën krijgt met het project Kenniswerkplaats 2.0 nog eens een extra impuls. Dit krijgt onder meer gestalte door de inzet van studenten bij projecten uit het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Er is inmiddels aansluiting gevonden bij tien innovatieprojecten die door één van de 65 praktijknetwerken worden uitgevoerd.

“Daarnaast gaan we steviger inzetten op de grote Agenda-vraagstukken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het inzetten van boerencoaches”, vertelt Rooze. In mei en juni worden een drietal themabijeenkomsten gehouden over Sensortechnologie (22/5 en 5/6) en de Samenwerking Akkerbouw-Melkveehouderij (29/5).

Boerencoaches

De boerencoaches – vooral afkomstig uit de primaire sector – worden bij het Regioleren betrokken. Binnenkort wordt gestart met het werven van deze boerencoaches die vanaf het nieuwe studiejaar actief worden. “Met de groei van de kennisvraag, moeten ook wij een schaalsprong maken”, zegt Rooze. “Het bestaande team wordt uitgebreid met de boerencoaches. Zij worden onze voelsprieten in de regio.”

Contact

Rosalie Rooze, Terra


(Bron foto: Kenniswerkplaats Veenkoloniën)