Nieuws

Kentekening landbouwvoertuigen onontkoombaar

Nederland ontkomt niet aan registratie en kentekening van alle landbouwvoertuigen wil het aan Europese eisen voldoen, schrijft vakblad Grondig. In december 2016 verwierp de Tweede Kamer een ingediend wetsvoorstel voor kentekening. Maar een alternatief keuring- en registratiesysteem brengt extra kosten met zich mee.

Nederland is het enige Europese land dat geen kentekens heeft voor landbouwvoertuigen. Omdat de verwachting is dat kentekening bijdraagt aan verkeersveiligheid, nam de Tweede Kamer in februari 2013 een motie aan om over te gaan tot kentekening van landbouwvoertuigen. Dat zou beter zijn voor de verkeersveiligheid, zo is de verwachting. Je kunt makkelijker handhaven op overschrijdingen van verkeerregels, bovendien wordt controle op een technische keuring makkelijker.

Lastenverzwaring

Maar het wetsvoorstel dat in december 2016 werd ingediend, werd door een krappe meerderheid in de Tweede Kamer verworpen omdat het tot lastenverzwaring voor het agrarisch bedrijfsleven zou leiden. Vakblad Grondig schrijft in het artikel 'Lastig voldoen aan Europese eisen' dat kentekening op termijn onontkoombaar is door de Europese regelgeving.

Registratiesysteem

In het artikel worden twee Eruopese eisen uitgelicht. Zo moet Nederland de Europese APK-richtlijn invoeren. Die richtlijn schrijft een periodieke keuringsplicht voor voor landbouwtrekkers die harder dan 40 km/uur kunnen. Als je een kentekenplicht had voor die trekkers, was meteen duidelijk of een trekker APK-plichtig is. Nu moet er een apart en duur registratiesysteem opgezet worden.

Een andere Europese verordening stelt eisen aan de  goedkeuring van landbouwtrekkers, aanhangwagens en getrokken werktuigen. Zou je een kentekenplicht hebben, dan was er controle of nieuwe landbouwvoertuigen voldoen aan de voertuigeisen. Nu is dat niet geregeld. Mogelijk dat Nederland een registratiesysteem moet opzetten dat veel duurder is dan een systeem van kentekening.

Vakblad Grondig concludeert daarom dat Nederland niet ontkomt aan registratie en kentekening van alle landbouwvoertuigen. Je kunt wachten tot de tot de Europese Commissie ingrijpt, maar dat kan leiden tot echte lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. De politiek is daarom aan zet.

(Bron foto: Pixabay)