Nieuws

Keuring karkassen voor bescherming van consumenten

In slachthuizen wordt vlees gekeurd om de consument te beschermen voor vlees dat besmet is met ziekten of residuen van schadelijke stoffen. In Nederland wordt bijna 2% van het vlees afgekeurd.

In Nederland mag een rund pas geslacht worden, nadat het levend gekeurd is door een dierenarts van de NVWA. Bij deze antemortem-keuring (AM-keuring) kijkt de arts bijvoorbeeld naar ziektes of sterk vermagerde dieren met potentiële risico's voor de mens. Daarnaast zijn bij alle slachthuizen dierenartsassistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) aanwezig die de karkassen (postmortem) controleren op dierziektes of aanwezigheid van mogelijke schadelijk bacteriën.

Afkeuringen

Uit een artikel in vakblad VeeteeltVlees blijkt dat in Nederland in 2018 587.363 runderen geslacht werden. Daarvan werden 10.888 karkassen (1,85%) afgekeurd voor menselijke consumptie. In België waren er dat jaar van de 539.721 runderslachtingen 1901 afgekeurde karkassen (0,30%). De voornaamste reden voor afkeuring is dat er een ziektebeeld gevonden werd. Andere redenen die in België genoemd werden waren dat het dier al gestorven was, sterk vermagerd was of dat er salmonella of lintwormen waren geconstateerd met potentiële risico's voor de mens.

Petfood

Afgekeurde karkassen worden in principe afgevoerd voor destructie. Maar in sommige gevallen kan het vlees nog wel gebruikt worden voor diervoer. De afgekeurde karkassen worden daarom ingedeeld in drie categorieën. Karkassen in categorie 1, die het hoogste risico in zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze een verboden stof of hormoon bevatten, moeten worden vernietigd. Karkassen in categorie 3 zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, maar kunnen nog wel gebruikt worden voor petfood of dierenvoeding.

In het artikel geeft een infographic inzage in de aantallen geslachte dieren en afkeuringen in Nederland en België.

(Bron foto: Shutterstock)