Nieuws

Keurmerken MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

Haring rolmops - Pixel2013 via Pixabay
Bron foto: Pixel2013, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    visserij, keurmerken
  • Interessant voor
    voedingsdeskundigen
Bekijk de bronnen
Tijdens de bewuste visweek roepen de keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en Aquaculture Stewardschip Council (ASC) Nederlanders en Belgen op om stil te staan bij duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. Samen met partners zoals supermarkten, visdetailisten, A-merken en restaurants maken zij consumenten bewust van de positieve impact van de keuze voor deze keurmerken.

Het MSC-keurmerk bestaat sinds 1996 en wordt gegeven aan visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Naast het MSC-keurmerk is er ook aandacht voor duurzaamheid in de aquacultuur, ofwel viskweek. In 2010 ontstond hiervoor het keurmerk ASC(Aquaculture Stewardschip Council). Samen met elkaar en hun partners organiseren elk jaar in week 39 de Bewuste Visweek. In deze week willen zij consumenten bewustmaken van de positieve impact van hun certificering.

Keurmerken

MSC en ASC zijn keurmerken die consumenten helpen kiezen voor gezondere en meer duurzame producten. Er bestaan veel keurmerken die aangeven of een product gemaakt is met aandacht voor het milieu, dierenwelzijn, welzijn van mens en goede arbeidsomstandigheden. Milieu Centraal heeft uit de vele keurmerken die er in Nederland bestaan een lijst opgesteld met 12 Topkeurmerken. Deze Topkeurmerken scoren van de vele keurmerken het hoogst op het gebied van controle en transparantie, duurzaamheidsaspecten en mens en werk.

MSC en ASC zijn twee van deze topkeurmerken en scoren dus het hoogst op de beoordeelde terreinen. Deze keurmerken zijn van onafhankelijke partijen die in samenwerking met belanghebbenden in de visserij en de aquacultuursector standaarden opstellen voor duurzame visvangst en viskweek. Hierbij is het voor de visserij belangrijk dat er geen overbevissing plaatsvindt en bijvangsten verminderd worden, dat de schade aan de leefomgeving beperkt wordt en dat de biodiversiteit behouden wordt en dat er een goed en doeltreffend beheer van visserijactiviteiten plaatvindt. Het keurmerk voor Aquacultuur richt zich op de waterkwaliteit, antibioticagebruik, duurzaamheid van het visvoer en arbeidsomstandigheden voor personeel.

In de visserij zijn er discussies over het gebruik van keurmerken. Deze gaan vooral over de vraag of alleen vis met een keurmerk duurzaam is en of keurmerken duurzame visserij bevestigen of bevorderen.

Keurmerkenwijzer

Voor meer informatie over de selectiecriteria binnen keurmerken is de Keurmerkenwijzer beschikbaar.