Nieuws

Keuzedeel biologische bedrijfsvoering

In 2018/2019 hebben Terra, Nordwin college en Clusius college een eerste start gemaakt met het aanbieden van het keuzedeel biologische bedrijfsvoering. Alle drie de instellingen gaan er in 2019/2020 mee door, en de belangstelling aan de kant van de deelnemers groeit.

Bij Clusius college Alkmaar hebben voor het komende schooljaar maar liefst 30 deelnemers voor het keuzedeel biologisch gekozen! Ze zullen worden begeleid door een docent die zelf een biologisch bedrijf heeft. Bij Nordwin college zijn er tot nu toe 11 aanmeldingen. Aoc Terra gaat behalve in Meppel ook in Groningen met het keuzedeel starten. De belangstelling is groot; er wordt rekening gehouden met wel 25 deelnemers voor dit keuzedeel.

Biologische landbouw

Instellingen besteden ook op andere wijze aandacht aan de biologische landbouw. Aeres MBO Barneveld stelt voor alle niveau 3 en 4 klassen veehouderij het vak biolandbouw verplicht, met een studielast van 8 lessen x 1.5 uur + zelfstudietijd,  vergelijkbaar met de studielast van het keuzedeel. Stages (gedurende de opleiding) mogen plaatsvinden op een biologisch bedrijf. Ongeveer 70 deelnemers krijgen nu elk jaar het vak biologische landbouw.

Aeres HBO Dronten gaat volgend schooljaar voor de tweede keer starten met de minor Biologische landbouw. De verwachting is dat zich zo’n 15 studenten gaan aanmelden. Voor de AD Biologische melkveehouderij van VHL Leeuwarden zijn tot nu toe 6 aanmeldingen.

Terra, Nordwin college en Clusius college hebben voor het keuzedeel gebruik gemaakt van de lesmodule die hiervoor, in opdracht van Bionext en deze drie AOC, is ontwikkeld door Brainstud B.V.. De eerste uitvoering van deze lesmodule is geëvalueerd. Daarbij zijn de nodige kinderziektes naar boven gekomen. Op basis van de evaluatie vindt doorontwikkeling plaats. Voor het begin van volgend schooljaar komt een bijgestelde versie van de lesmodule beschikbaar. Deze maakt het de instellingen mogelijk het keuzedeel betrekkelijk laagdrempelig aan te bieden.

Nieuwe wiki biologische bedrijfsvoering

Ook is de wiki biologische bedrijfsvoering beschikbaar in de wiki-omgeving van Groen Kennisnet. Nog niet helemaal compleet, maar al wel bruikbaar als ondersteunend lesmateriaal voor het keuzedeel. Ook scholen die op andere wijze iets willen doen met biologisch binnen de primaire opleidingen kunnen van deze wiki gebruik maken.

De verwachting is dat meer instellingen met steun van de lesmodule en de wiki het keuzedeel gaan aanbieden. Het aanbod is nu vooral in het Noordelijk landsdeel; spreiding naar ook het zuidelijk landsdeel is zeer gewenst.

(Bron foto: Shutterstock)