Nieuws

Kick-off KCNL groot succes!

Op dinsdag 14 juni is het KCNL feestelijk geopend onder aanwezigheid van ruim 80 belangstellenden afkomstig uit het werkveld, de publieke en private sector, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke organisaties.

Tijdens de middag zijn de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van het KCNL. In aansluiting hierop is aan de hand van de projecten binnen de drie thema’s van het KCNL: Ontwikkelen naar een duurzame stad, Ontwikkelen naar maatschappelijk natuurbeheer, en Integrale gebiedsontwikkeling met nieuwe functiecombinaties - in samenwerking met het Onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur en Leefomgeving - een seminar gehouden dat in het teken stond van kennisontwikkeling en –valorisatie in het Groene werkveld, met speciale aandacht voor natuur-inclusieve landbouw.

Het verslag van de gehele bijeenkomst kunt u hier downloaden.

(Foto: Ben ter Mull, Hogeschool Van Hall Larenstein)