Nieuws

Kierbesluit Haringvlietdam goed voor visstand

Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, zal de visstand in het Haringvliet verbeterd worden. Vooral trekvissen zullen ervan profiteren. Maar dit kierbesluit leidt nog niet tot een natuurlijke situatie.

In het kader van de Deltawerken werd het Haringvliet in 1970 afgesloten van de zee door de Haringvlietdam met daarin 17 sluizen. De dam beschermt het achterland bij hoge vloedstanden en voorkomt verzilting van landbouwgronden. De sluizen staan nu alleen open bij laag water. Het getij in het Haringvliet is verdwenen en het water is zoet geworden. Voor trekvissen is de Haringvlietdam een barrière.

Vismigratie

Sinds de aanleg van die dam is het besef gegroeid dat vissen een belangrijk onderdeel vormen van het ecosysteem. Trekvissen worden gezien als een belangrijke indicator van het riviersysteem. Om die reden hebben overheden in de stroomgebieden van de Rijn en Maas in Nederland, België en Duitsland geïnvesteerd in herstel van vismigratiesroutes. Nu de Haringvlietsluizen op een kier gaan, zullen ook de vismigratiemogelijkheden tussen de Noordzee en het Rijn- en Maassysteem hersteld worden, schrijft vakblad Visionair in het artikel 'Door de kier heen'.

Visgemeenschap

Bij het kierbeheer worden sluizen tijdens eb en vloed geopend, zodat er een brakwaterzone in het Haringvliet ontstaat. Dat vergroot de trekmogelijkheden voor vissen. In het zoete water van het Haringvliet domineren nu nog vissoorten als blankvoorn, brasem, baars en snoekbaars. De verwachting is dat - nadat de sluizen op een kier zijn gezet- de visgemeenschap in het westelijk deel gaat veranderen. Zoetwatervissen zullen zich enigszins stroomopwaarts verplaatsen.

Trekvissen

Verschillende trekvissen zullen van de opening profiteren, zo legt het vakblad uit. In het artikel worden verschillende soorten genoemd die over lange afstanden migreren zoals Atlantische zalm, (zee)forel, elft, rivierprik en zeeprik. Ook andere soorten zullen ervan profiteren zoals spiering, fint, houting, bot, driedoornige stekelbaars en paling.

Herstel

Hoewel het kierbesluit een verbetering oplevert voor trekvissen, merkt het vakblad op dat het niet zal leiden tot herstel van een natuurlijke situatie. De zoutindringing is beperkt, en het getij wijzigt nauwelijks. Het wordt daarom een uitdaging al doende de effecten van de kier op de visstand te optimaliseren.

(Bron foto: Pixabay )