Nieuws

Kies Kleur in Groen, het fundament is gelegd

“Het fundament is gelegd. Omgaan met diversiteit hoort bij het pedagogisch repertoire van een school”, aldus Gert Kant. Recentelijk sprak het Vakblad Groen Onderwijs met de stuurgroepvoorzitter van het project Kies Kleur in Groen.

Na zes jaar wordt in augustus het project Kies Kleur in Groen afgerond. In 2008 is men dit project gestart met het doel om de instroom van allochtonen binnen het groene onderwijs te stimuleren en dus te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar geschoolde vakmensen. Alle meetbare doelen zijn behaald. De instroom van niet-westerse allochtonen is op gang gekomen. Diversiteit is niet langer abstract, maar gesprek van de dag.

In 2008 gaven alle AOC’s, het bedrijfsleven, de Vereniging Buitengewoon Groen en de Stoas Hogeschool hun commitment. Al snel bleek dat de scope breder was dan het versterken van de diversiteit binnen de scholen. Om je als school open te stellen voor andere culturen, is er een cultuurverandering nodig. Om dit te kunnen bereiken, werden docenten bij dit project betrokken. Er werd een uitgebreid ondersteuningspakket ontwikkeld, er werden vertegenwoordigers van culturele groepen aangesteld die over de plannen van de scholen meedachten, scholen werden uitgedaagd middels awards. Ook werd het onderzoek geborgd door betrokkenheid van het lectoraat ‘Culturele diversiteit’ van Stoas Hogeschool. Teams gingen aan het werk en organiseerden landelijke dagen waar werd gedebatteerd en waar scholen lieten zien waar ze mee bezig waren. Ouders kregen voorlichting en er vonden gesprekken met basisscholen plaats.

De resultaten zijn positief. Scholen pakken actuele thema’s nu op een professionele manier op. Leerlingen leren hoe ze met andere culturen moeten omgaan. Gert Kant denkt dat ondanks de afronding van het project dit proces niet stopt. Hij verwacht dat er een netwerk gaat ontstaan waarin mensen elkaar blijven treffen. Hierover gaan de deelnemers van het project de komende maanden in gesprek. Met als doel om dit initiatief draaiende te houden.

(Bron foto: Kies Kleur in Groen)