Nieuws

Kiezen met smaak is mogelijk voor zorgcliënt

Zorginstellingen kunnen de maaltijdbeleving verbeteren, in elk geval betreffende de 'smaak van de warme maaltijd' en de 'perceptie van keuzemogelijkheden rondom eten en drinken'.

Dit is te lezen in de Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel over toegepast onderzoek naar de maaltijdbeleving in verpleeghuizen. Hieraan werkten 4 zorgorganisaties mee, onder meer door gedurende 6 maanden veranderingen door te voeren binnen één van hun locaties. Binnen een andere locatie van deze organisaties vonden geen interventies plaats: 4 locaties dienden daarmee als controle- en 4 als interventielocatie.

(Dreigend) ondervoed

In het rapport staat dat 17% van de cliënten in Nederlandse instellingen ondervoed is en dat 28% risico loopt op ondervoeding. 'Het onderzoek 'Genieten aan tafel' beoogde de maaltijdbeleving van verpleeghuiscliënten te optimaliseren, met als doel om eetlust, voedingsstatus, functionele status en kwaliteit van leven te verbeteren en zo zorgkosten te verminderen'.

Intensief onderzoektraject

Voornoemde doelen zijn niet behaald/gemeten. Mogelijk had de implementatie van de interventie krachtiger, vollediger en/of langduriger moeten zijn. Opgemerkt wordt dat een project als dit heel wat vraagt van de zorginstellingen. Zo zijn, naast de interventies, interviews afgenomen onder cliënten en contactpersonen, fysieke tests afgenomen en maandelijks de lichaamsgewichten gemeten. Ook medicijngebruik, dieetproductengebruik en zorgalarmeringen zijn geregistreerd en -indien mogelijk- voedselverspilling om inzicht te krijgen in de financiële kant van het onderzoek.

Minder medicijnen

Ook al zijn de hoofddoelen niet behaald: de resultaten bieden vele aanknopingspunten, laten andere behaalde doelen zien en boden stof voor diverse aanbevelingen. Zo vond op één locatie door 'specifieke en kritische evaluatie van medicijnverstrekking' een 'significante daling plaats in het gebruik van het aantal soorten medicijnen'.

Minder verspilling

Andere positieve uitkomsten, genoemd in de conclusie van het rapport: 'Op de locatie waarbij specifieke acties ingezet zijn om voedselverspilling te verminderen, vond een significante daling plaats in de hoeveelheid keukenafval. Dit geeft aan dat er kostenbesparingen mogelijk zijn zonder dat de cliënt hier nadeel van ondervindt. In de praktijk zijn er positieve ontwikkelingen waargenomen wat betreft bewustwording, houding en handelen vanuit de medewerkers van de zorginstelling'.

Voorafgaand aan dit onderzoek vond een pilot‐onderzoek plaats, waarvan de resultaten terug te vinden zijn in het rapport De Genietende Groene Tafel.


(Bron foto: Pixabay)