Menu
Nieuws

KIGO project voeding dierentuindieren succesvol afgesloten

Met de goedkeuring van de eindrapportage is het KIGO-project ‘Voeding dierentuindieren’ afgesloten. Gedurende de looptijd van het project is veel educatief materiaal ten behoeve van scholing ontwikkeld. Dit materiaal is voor een groot deel vrij beschikbaar.

false

false

false

false

false

false

false