Nieuws

Kinderclubs rond levend erfgoed

Het project ‘Leren houden van levend erfgoed’ van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) krijgt een vervolg. Op een aantal kinderboerderijen is er met een vaste groep kinderen van acht tot twaalf jaar ongeveer één keer per week een kinderclub rond die rassen. Onder leiding van een konijnen- of kippenliefhebber maken de kinderen kennis met hun clubdieren en leren ze hoe met die dieren om te gaan.

De SZH maakt daarbij een soort handboek voor de clubleiding en een doeboek waarin de kinderen zelf kunnen bijhouden wat ze op de clubmiddag doen van hoe je de dieren verzorgt, welk hok ze nodig hebben tot een bezoek aan een tentoonstelling. De begeleiding van de kinderclubs ligt bij de boerderij en iemand van de plaatselijke kleindierenvereniging. De bedoeling van het project is om kinderen zo vertrouwd te maken met de oorspronkelijke (landbouw)huisdierrassen, ons levend erfgoed. De kinderboerderij krijgt op die manier potentiële vrijwilligers die zich nauw betrokken voelen bij de boerderij. De fokspeciaalclubs en/of plaatselijke kleindierverenigingen kunnen zo toekomstige fokkers van kleindieren betrekken bij hun hobby.

De SZH zoekt voor elke deelnemende boerderij minimaal één fokker uit de omgeving. Natuurlijk mag een boerderij ook zelf de combinatie van boerderij en rasspecialist aanmelden.

Wil u ook deelnemen aan dit unieke en bijzonder kindvriendelijk dierenproject? U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan szh@planet.nl, t.a.v. Nonja Remijn. Deelname aan de pilot is afhankelijk van het aantal boerderijen dat zich zal opgegeven in een regio en de beschikbaarheid van fokkers en/of rasspecialisten.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van de SZH.

Contact

SZH

Bron(Bron foto: SZH)