Menu
Nieuws

Kinderen hebben recht op natuur

Draagvlak voor de natuur krijg je door kinderen actief te betrekken bij natuur. Mensenrechtenjurist Annelies Henstra zet zich daarom in voor het recht van ieder kind op natuur. Dat recht zou in het VN Kinderrechtenverdrag moeten worden opgenomen, stelt zij.

false