Nieuws

Kinderen leren over voedsel door beleving

Zelf sap maken en afvullen. Zo'n 2200 kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs leerden tijdens de Floriade over voedsel door te doen, te beleven. Dit gebeurde in de workshop "De Voedsel(s)maakfabriek" die het groene onderwijs uitvoerde binnen het KIGO project Food4Ever.

Workshops voor en door jongeren

De Floriade 2012 te Venlo vormde het eerste podium waarop leerlingen en docenten van het groene onderwijs acteerden in het kader van het KIGO project Food4Ever. Doel van het project is om het bewustzijn van voeding en gezondheid onder jongeren te vergroten. In de periode van april tot en met oktober 2012 werden 90 workshops georganiseerd, waaraan zo'n 2200 kinderen van 9 tot en met 12 jaar deelnamen. De workshops zijn ontworpen en uitgevoerd door VMBO- en MBO-leerlingen en docenten van het CITAVERDE College in samenwerking met HAS Hogeschool,
WUR-team Smaaklessen, Kokkerelli (Kids University for Cooking) en Floriade Kids.
De workshops over voeding maakten onderdeel uit van een breder pakket Floriade-workshops voor jongeren, alle georganiseerd vanuit de Groene Kenniscoöperatie.

Beleven is leren

Beleving staat volgens Van Dale voor "het beleven; bewuste ervaring". Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. In de eerste plaats zijn de deelnemers aan de workshops een beleving rijker: de basisschoolkinderen maakten zelf sap, voerden metingen uit aan hun product en ontwierpen een etiket. Grote kans dat ze met deze ervaring voortaan anders zullen kijken naar een flesje sap in winkel of restaurant. En misschien kiezen ze wel een vervolgopleiding op het gebied van voeding? Maar ook de workshopbegeleiders, leerlingen uit VMBO en MBO, hebben flink wat opgestoken. Met het ontwerpen en uitvoeren van de workshops werkten ze aan beroepscompetenties als: presenteren, vakdeskundigheid toepassen, begeleiden, plannen en
organiseren, materialen en middelen ontwikkelen en inzetten, samenwerken en overleggen, kwaliteit leveren. Belangrijk hierbij is ook de bewustwording van het feit dat de schoolkinderen van nu de consumenten van de toekomst zijn.

Met de beëindiging van de Floriade is het project Food4Ever nog niet ten einde. CITAVERDE College en Kokkerelli Kids University for Cooking zijn druk bezig om een educatief foodprogramma op te zetten voor basisscholen in de regio Venlo. Hierin wordt voortgebouwd op ervaringen uit de Floriade-workshops. Dit programma zal in de zomer van 2013 gereed zijn.
Bovendien zijn Venlo en de regio Noord-Limburg uitgeroepen tot respectievelijk Hoofstad en Regio van de Smaak 2013. De schijnwerper zal zo nog tot eind van het volgend jaar op voedsel blijven staan.


(Bron foto: Thinkstock)