Nieuws

Klaver en Klimaat-site gewijd aan 'grasklaver'

Op de recent gelanceerde Klaver en Klimaat-site is van alles te vinden over grasklaver; in dit geval een mengsel van rode klaver met gras. De glansrol heeft dit mengsel te danken aan haar productiviteit en rendabiliteit.

Maaiweides met gras en rode klaver zonder kunstmest produceren gemiddeld 2 ton droge stof per hectare méér dan puur gras wat volgens de huidige bemestingsnormen wordt bemest. Dit staat in de brochure Rode klaver voor maaiweides die net als de site Klaver en Klimaat een product is van het project KlaverKlimaat; een samenwerkingsverband tussen vijf instellingen waaronder het Louis Bolk instituut.

Overige voordelen

Op de site staan onder het kopje 'Waarom grasklaver?' meer voordelen die het mengsel te bieden heeft. Denk aan 'eenvoudig in het beheer', 'gunstig effect op de vetzuursamenstelling van melk', 'positief effect op bijen', 'minder gevoelig voor kroonroest' (dan onder meer Engels raaigras) en 'weinig droogtegevoelig'.

Klimaat

Maar vooral de effecten op het klimaat, het speerpunt van het project, worden uitvoerig beschreven. Onder het kopje 'Klimaat' is te lezen: 'In Nederland bleek de totale uitstoot van broeikasgassen op melkveebedrijven met gras-(witte)klaver per liter melk 10% lager dan op bedrijven met enkel raaigras (Schils et al., 2005).'

Economie

Ook rendabiliteit krijgt ruimschoots aandacht (kopje 'Economie'). Zo worden de voordelen (lagere voerkosten door een hogere productie en lagere kunstmestkosten) afgezet tegen de nadelen (hogere zaad- en inzaaikosten en hogere mestafzetkosten). De conclusie luidt: 'Wanneer al deze posten meegenomen worden, bedraagt het economisch voordeel van een geslaagde gras-rode klaver op een gemiddeld bedrijf circa €396 per ha'.

Teeltinstructies en ervaringen

De site is verder te raadplegen voor informatie over teelt, resultaten van demovelden en ervaringen van diverse melkveehouders. Een van hen stelt: 'Ik denk dat veel boeren niet weten wat de voordelen van rode klaver zijn. Ik ken er verscheidene die de klaver bewust doodspuiten. Als je het voordeel niet ziet, wordt het nooit wat'.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)