Nieuws

Klebsiella: droge fractie-gebruiker 'alerter'

Onderzoekers denken dat droge fractie niet het risico op Klebsiella verhoogt, maar dat bedrijven die dit 'risicovolle' strooisel gebruiken alerter zijn op het detecteren van mastitis.

'Zeker is', meldt Veehouderij Techniek, 'dat meerdere factoren invloed hebben op de infecties, hoewel elke factor op zichzelf niet een garantie op wel of geen mastitis is' (Droge fractie in ligbox – Is er echt geen risico?). Verder wordt opgemerkt dat de bacterie grondgebonden is en bij bedrijven binnenkomt via ruwvoer en weidegang.

Factoren en tips

In het vakblad worden enkele factoren genoemd die invloed hebben op de infecties. Zo zitten in onbewerkte, ongebruikte droge fractie meer coliforme bacteriën (onder andere E. coli en Klebsiella) dan in verhitte droge fractie. Ook in gebruikte droge fractie zit 'aanzienlijk meer Klebsiella' dan in ongebruikte droge fractie. Een mogelijk risico is de kringloop van de dikke fractie en verder wordt een stijgend aantal infecties met Klebsiella toegeschreven aan hittestress: 'de weerstand van de koeien is dan laag terwijl de omstandigheden voor de bacterie juist optimaal zijn'. Maar, wordt opgemerkt, die problemen spelen ook op bedrijven met zaagsel in de ligboxen.

Al met al wordt gesteld: 'de lijn tussen een beheersbare infectiedruk en een werkelijke infectie, lijkt flinterdun'. In een inzet in Veehouderij Techniek worden diverse tips en trucs gegeven ten aanzien van de bacterie om aan de positieve kant van deze lijn te blijven. Meer tips staan op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD): Vaste mestfractie als ligboxbedekking: 10 tips. Een vakblad van de GD publiceerde in 2013 ook een artikel over dit de bacterie: Meer meldingen ernstige Klebsiella-mastitis.


(Bron foto: Thinkstock)