Nieuws

Kleine bedrijven bieden meeste werk

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw bestaan voornamelijk uit kleine MKB-bedrijven (tot tien werknemers). Een rapport van Panteia belicht het aandeel van deze bedrijven in de prestaties van de sectoren.

In de agrarische topsectoren wordt een relatief hoog aandeel van de werkgelegenheid gegenereerd door kleine en middelgrote bedrijven. Bij Agri & Food geldt dat voor bijna 80% en voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen voor een kleine 90%. Voor alle topsectoren gemiddeld is dat 64%, blijkt uit de rapportage Omvang en prestaties van MKB-bedrijven in topsectoren, die begin mei gepubliceerd werd.

Verschillen tussen topsectoren

Het onderzoeksbureau Panteia constateert grote onderlinge verschillen tussen topsectoren. Zo komt in de tuinbouwsector meer dan driekwart van de afzet uit het MKB, in de andere topsectoren ligt dit percentage beduidend lager. Ook voor de toegevoegde waarde blijkt dat in de tuinbouw een groot deel gerealiseerd wordt op MKB-bedrijven.

Tuinbouw groot in export

De prestaties van MKB-bedrijven in de topsectoren worden in het rapport beschreven op basis van kenmerken zoals arbeidsproductiviteit, investeringen, export, innovatie-uitgaven en groeisnelheid. De tuinbouwsector valt op door een hoog exportpercentage: de afzet bij MKB-bedrijven bestaat voor meer dan 90% uit export, voor alle tuinbouwbedrijven is dat 75% en voor alle bedrijven gemiddeld 33%. Het aandeel innoverende MKB-ondernemingen varieert in de agrarische topsectoren tussen de 40-50%.


(Bron foto: Thinkstock)