Nieuws

Klimaatadaptatie: belangrijk voor ons allemaal

Droge bodem - door Andreas160578 via Pixabay
Bron foto: Andreas160578, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Klimaatadaptatie, klimaatverandering
  • Interessant voor
    Boeren, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Op 25 oktober is het rapport Klimaatsignaal’21 van het KNMI gepubliceerd, in samenwerking met diverse partners, waaronder Wageningen University & Research. De nieuwste inzichten zijn gebaseerd op het laatste IPCC rapport - dat in augustus 2021 is verschenen - en eigen onderzoek van het KNMI.

Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk.

Klimaatschade

Het is dus belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dit kan op allerlei manieren. In de stad, op het platteland, klimaatverandering gaat ons allemaal aan en we moeten voorbereid zijn op extremer weer. Niet doen betekent klimaatschade; er zou dan tussen de 77,5 en 173,6 miljard euro aan klimaatschade kunnen zijn in 2050 door onder andere droogte, wateroverlast en hitte.

Klimaatadaptatie in de stad

Tussen stad en platteland zijn de uitdagingen en oplossingen die nodig zijn voor klimaatadaptatie verschillend. In het portaal  ‘Groen, welbevinden en klimaatadaptatie’  is onder andere aandacht voor de vergroening van steden.  

Er gebeurt veel in steden, bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem. Bestuursadviseur klimaatadaptatie, Hans van Ammers, vertelt in de september editie van vakblad Stad en Groen: “De wake-upcall voor Arnhem was de stortbui van juli 2014. Het regende toen zo veel in zo'n korte tijd, dat het water in delen van Arnhem-Noord zo de hellingen afstroomde naar de lager gelegen gebieden, die hierdoor onderliepen.”  Er werd actie ondernomen, om te zorgen dat op de hogere zandgronden op grote schaal infiltratie in de bodem kan worden toegepast. Hierbij werkte de gemeente niet alleen. Samen met huiseigenaren, bedrijven, corporaties, waterschappen en Rijkswaterstaat, is er een gezamenlijke aanpak. Nu is er een klimaatadaptatiestrategie geformuleerd en komt er een uitvoeringsagenda waarbij de gemeente concrete acties kan ondernemen.

Klimaatadaptatie op het platteland

Voor de agrarische ondernemers ziet klimaatadaptatie er weer anders uit dan de vraagstukken in de stedelijke omgeving. Zo vragen de financiële risico’s voor boerenbedrijven aandacht en moeten er adaptatiemaatregelen toegepast worden om deze risico’s beheersbaar te houden. In het dossier ‘Klimaatadaptatie in de open teelten’ wordt kennis hierover gebundeld. Met verhalen uit de praktijk en interessante publicaties worden onder andere risico’s en maatregelen uitgelicht.

Belangrijk is de samenwerking tussen onderzoekers, boerenorganisaties en agrariërs om innovatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen. In juni verscheen de webinar ‘Boerderij van de Toekomst – Klimaatadaptatie’ waarbij onderzoekers in gesprek gaan met boeren en beleidsmakers over hun visie en ervaringen op het gebied van klimaatadaptatie in de landbouw.

Nationale klimaatweek

Van 28 oktober tot en met 5 november is het de Nationale Klimaatweek 2021. Er worden allerlei interessante activiteiten georganiseerd en verhalen met het thema klimaat. Op de website iedereendoetwat.nl vind je voor iedereen praktische tips voor een duurzamer leven: wat kan jij doen aan klimaatadaptatie?

Meer informatie

(5)