Menu
Nieuws

Klimaatbestendig bodembeheer loont

Uit onderzoek in de Veenkoloniën blijkt dat het met klimaatbestendig bodembeheer mogelijk is de opbrengsten in de akkerbouw op een ecologisch duurzame manier te verhogen.

false

false

false

false

false