Nieuws

Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040

De Nederlandse tuinbouwsector wil klimaatneutraal werken in 2040. Vermindering van het energiegebruik is een van de belangrijkste maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen. In een emissiearme demonstratiekas wordt ervaring opgedaan.

De Nederlandse glastuinbouw heeft afgesproken om in 2040 geheel CO₂-neutraal te werken. In 2017 stootte de tuinbouw 5,7 megaton CO₂ uit. Als tussenstap moet dat in 2030 zijn teruggebracht naar 2,2 megaton CO₂. Om die CO₂-uitstoot te verminderen, moet je het energiegebruik terugdringen. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn hebben Wageningse onderzoekers een emissiearme demonstratiekas 'Kas 2030' gebouwd. Ze zoeken daarin naar manieren om de emissie van CO₂, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot nul te reduceren. In het artikel 'Uitstootvrije kas' wordt dit project uitgelicht door Wageningen University & Research.

Duurzame energie

Om een kas klimaatneutraal te maken is terugdringen van het energiegebruik de belangrijkste maatregel, aldus het artikel. Dat kan door betere isolatie in combinatie met een speciale installatie om de lucht te ontvochtigen. Zo kun je ’s winters besparen op aardgas en tegelijkertijd kun je warmte terugwinnen uit de ontvochtigingsinstallatie. Die ontvochtiging is nodig om schimmels niet te veel kans te geven. Daarnaast kun je duurzame energriebronnen inzetten zoals aardwarmte of een warmtepomp. In de praktijk doen tuinders dat ook steeds vaker.

Biologische bestrijding

Een andere manier om zuiniger met energie om te gaan, is het intensiveren van teelten. Door paden smaller te maken, kun je meer planten in dezelfde ruimte kwijt.
Verder gaat de demonstratiekas heel zuinig met water om, aldus het artikel. Irrigatiewater wordt opgevangen, behandeld en opnieuw gebruikt. Plagen worden zo veel mogelijk biologisch bestreden door de inzet van natuurlijke vijanden. Zo kun je het gebruik en de uitstoot van chemische bestrijdingsmiddelen terugdringen.

‘Kas 2030’ wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financieren dit programma.

(Bron foto: thinkstock)