Nieuws

Klimaatneutrale visie voor de glastuinbouw

In de Meerjarenafspraak Energietransitie hebben het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland afgesproken een visie te ontwikkelen op energieverduurzaming na 2020 om toe te werken naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2050.

Volgens het rapport 'Visie 2030 Glastuinbouw Energie en Klimaat' is de Nederlandse glastuinbouwsector al jaren bezig met energievoorziening en is op dit gebied een flinke internationale voorsprong opgebouwd: 'Onder andere in het kader van het programma Kas als Energiebron (KaE) wordt gewerkt aan betere kassen, betere belichting, warmtekrachtkoppeling, aardwarmte en nieuwe kennis om energiezuiniger te werken (het nieuwe telen).' De maatregelen die de sector de afgelopen jaren heeft genomen, hebben ervoor gezorgd dat het energieverbruik en de CO₂-emissie per product sterk zijn gedaald.

Blik op de toekomst

Voor de toekomst zijn volgens het rapport nog verdergaande innovaties nodig: 'De huidige energievoorziening is nog bijna volledig gebaseerd op fossiele brandstoffen en ook de trend naar steeds meer belichte teelt en gewaskoeling stelt de sector voor grote uitdagingen. Voor een klimaatneutrale toekomst van Nederland moet ook de glastuinbouwsector haar energievoorziening blijven verduurzamen door te kijken naar besparingen op niveau van producten en op niveau van installaties, hernieuwbare energiebronnen en slimme innovaties.' In de publicaties worden daarom twee soorten bedrijfsbeelden uitgewerkt: "All electric", met duurzame elektriciteit als energiebron en "flexibiliteit", met verschillende energiebronnen, zoveel mogelijk duurzaam..

(Bron foto: Thinkstock)