Nieuws

Klimaatregeling voor gezonde vleeskuikens

Het klimaat in de pluimveestal heeft veel invloed op de gezondheid van vleeskuikens. Met klimaatregeling hebben pluimveehouders een tool in handen om te sturen op de groei van pluimveekuikens.

Arbeidsefficiëntie en rentabiliteit in de vleeskuikensector hangen nauw samen met de gezondheid en sterfte van vleeskuikens. Omdat het klimaat in de pluimveestal een grote invloed heeft op de gezondheid van vleeskuikens, hebben pluimveehouders met klimaatregeling een managementtool in handen. Een uniform stalklimaat zorgt ervoor dat kuikens zich beter spreiden in de stal. Zitten kuikens dicht op elkaar, dan kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan. En bij een lage relatieve vochtigheid (rv) ontstaat er veel stof. De slijmvliezen van kuikens kunnen uitdrogen en ze kunnen ademhalingsproblemen krijgen.

Stalklimaat

Een 2-jarig onderzoeksproject 'Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie' van de onderzoeksgroep Dier&Welzijn van de KU Leuven leverde veel kennis op over de manier waarop je het stalklimaat kunt beïnvloeden. Vakblad Management&Techniek besteedt er aandacht aan in het artikel 'Aandacht voor microklimaat in een vleeskuikenstal'.

Je zou verwachten dat het klimaat in de stal overal gelijk is, maar op sommige plekken is er een ander microklimaat. Er is net iet iets meer licht bijvoorbeeld of het is er net wat warmer. Kuikens gaan daarom op bepaalde plekken meer of juist minder zitten. Bij een afwijkend klimaat blijken kuikens minder goed te groeien en is er minder uniformiteit in het gewicht van de kuikens. Je kunt het in de gaten houden. Het is daarom verstandig de kuikens intensief te volgen en zo nodig aanpassingen te doen.

Uniformtiteit

Is de ventilatie niet goed afgesteld, dan zie je dat. De dieren kruipen bij elkaar om warm te blijven, vooral jonge kuikens doen dat. Je zou kunnen volgen of er evenwichtige groei is door de kuikens regelmatig te meten. Zo krijg je inzicht in de uniformiteit van het gewicht. Ook het strooisel speelt een belangrijke rol bij het microklimaat en de gezondheid van de dieren. Wordt het strooisel nat, dan is er wat aan de hand. Het kan leiden tot problemen zoals voetzoollaesies bij de oudere dieren. In het artikel is een tabel opgenomen om de strooiselkwaliteit te beoordelen.

De kennis uit het onderzoeksproject is gebundeld in de brochure 'Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie'. Daarin vind je meer informatie over de verschillende aspecten van het stalklimaat zoals gewenste temperatuur, klimaatregeling, en ventilatie.

(Bron foto: Shutterstock)