Nieuws

Klimaatslimme landbouw is meer met minder

Op de klimaattop in New York hebben premier Rutte en staatssecretaris Dijksma wereldwijd aandacht gevraagd voor Climate Smart Agriculture als oplossing voor voedsel- én klimaatproblemen.

De op 23 september 2014 door Nederland gepresenteerde plannen zijn door 75 landen omarmd. Ook de Amerikaanse president Barack Obama en secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon hebben de VN-lidstaten toegesproken over klimaatslimme landbouw.

Negatieve spiraal

Landbouw draagt in hoge mate bij aan klimaatverandering door de uitstoot van onder andere CO2 en methaan. Klimaatverandering is zelf een bedreiging voor de voedselproductie wereldwijd. Daarbij groeit de vraag naar voedsel omdat de wereldbevolking groeit en op veel plaatsen welvarender wordt. Om al deze problemen het hoofd te bieden, zijn slimme oplossingen nodig die al deze problemen tegelijkertijd aanpakken.

Triple win

En dat is precies wat klimaatslimme landbouw beoogt, meer voedsel produceren met minder nadelen voor het milieu en het klimaat, door productiemethoden en gewassen die beter zijn aangepast aan het (veranderende) klimaat. In dit verband wordt ook wel gesproken van een triple win (driedubbele winst): meer voedselzekerheid, betere aanpassing aan klimaatverandering en daling van de negatieve impact van landbouw op het klimaat. Door het hoge kennisniveau op het gebied van landbouw, kan Nederland hierin een leidende rol spelen.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(4)