Nieuws

Klimaattop Parijs: op naar 'ambitieus akkoord'

De Groep van Zeven (G7) sprak onlangs de intentie uit om tot een 'ambitieus akkoord' te komen tijdens de klimaattop in Parijs die vandaag is begonnen. Ook in VN-verband zijn ambitieuze doelen gesteld.

Zo is het belangrijkste doel om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden (bron: artikel Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21)). Dit doel is gesteld tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties te Kopenhagen in 2009. Deze conferentie was de 15de 'Conference of Parties' (COP15).

COP en Kyoto-protocol

De COP wordt jaarlijks georganiseerd door een agentschap van de Verenigde Naties, de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). De klimaatconferentie te Kopenhagen wordt gezien als belangrijk, omdat hier is gesproken over een opvolger van het Kyoto-protocol (1997-2012, maar verlengd tot 2020) die in Parijs nu dan echt gestalte moet krijgen. Milieuloket over Kopenhagen: 'De conferentie eindigde echter zonder een juridisch bindend akkoord. De VS, China en enkele opkomende economieën sloten een niet-bindende overeenkomst over maatregelen tegen de klimaatverandering'.

Afscheid van 'business as usual'

Ook in het Cahier Klimaatverandering wordt gesteld dat deze conferentie van Kopenhagen grotendeels is mislukt, maar dat er over die genoemde 2 graden in elk geval op het laatste moment een 'akkoord' is bereikt. Bovendien worden ook bij dit succes kanttekeningen geplaatst: 'Volgens nogal wat wetenschappelijke experts is deze limiet aan de hoge kant en houdt ze grote risico's in, met name van zeespiegelstijging. Toch vraagt ook deze beperking al om een snel en fundamenteel afscheid van de business as usual'.

In het cahier wordt nog een stap verder gegaan. Zo wordt gesteld: 'Het lijkt extreem onwaarschijnlijk dat de mensheid erin zal slagen een rampzalige opwarming van het klimaat te voorkomen'.

Daad bij woord

Anderzijds, zoals ook te lezen in Groen Kennisnet-bericht over dit cahier, lijkt er ruimte voor optimisme: Klimaatverandering is probleem én katalysator. Positieve intenties zijn er in elk geval genoeg. Uit de 21ste COP (COP21/CMP11) die vandaag van start is gegaan in Parijs en duurt tot en met 11 december, zal moeten blijken of ze worden waargemaakt. Dus: wat de G7* verstaat onder een 'ambitieus akkoord' en in hoeverre eerder gestelde doelen ten aanzien van de opwarming van de aarde overeind blijven en geconcretiseerd gaan worden.    

* G7: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Verenigde Staten en Canada (sinds 2014, de Krimcrisis – zonder Rusland, niet meer de G8)

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)