Menu
Nieuws

Klimaatvoordeel door verlenging levensduur van melkvee

Oudere koeien geven meer melk en leiden tot lagere kosten voor opfok, arbeid, mest en voer. Levensduurverlenging van koeien is daarom zinvol. Dat kan bijvoorbeeld door een beter jongvee- en droogstandsmanagement.

false

false