Nieuws

Klimop in bomen: geen probleem!

Bij veel groenbeheerders leven vooroordelen over hedera in bomen: klimop is schadelijk, neemt licht weg, belast de boom en parasiteert. Maar klimop beschermt de boom tegen zonnebrand en verdamping. Klimop reinigt de lucht en biedt leefruimte voor insecten en vogels.

Klimop is ook geen concurrent voor water en voedingsstoffen en vormt geen statische belasting voor de boom. Op grond van al deze vooroordelen over schade die klimop kan aanbrengen, wordt klimop vaak verwijderd en dit brengt schade aan de boom.

Naast de genoemde voordelen bestaat er wel degelijk een probleem bij klimop. Bij controle in het kader van boomverzorging kan klimop hinder veroorzaken. Bij lichte begroeiing is de boom makkelijk te controleren, maar bij dichte begroeiing kan er niet goed gecontroleerd worden. Dit leidt in de praktijk vaak tot doorzagen van de klimopstam. Ook kan er op op een zeker moment het gevaar ontstaan van vallende afgestorven klimopdelen. Is een boom beschadigd en heeft hij weinig klimop dan is het beter deze te verwijderen op de beschadigde plek. Ook kan klimop in een enkel geval een lichtconcurrent zijn bij bomen met een kleine kroon.

Thomas Ludwig (zie publicatie 'Klimop in bomen: vloek of zegen?) heeft onderzoek gedaan in de vakliteratuur en alle voor- en nadelen over klimop op een rij gezet en ieder argument afzonderlijk beschreven. Volgens Ludwig is klimop een ecologisch waardevolle plant waarvan de positieve factoren en functies eerder beschermd moeten worden dan klimop als 'boomvijand, 'mensenvijand' of 'controleverhinderaar' te bestempelen. Klimop biedt een effectief luchtfilter en levensruimte voor talrijke insecten, vogels en kleine zoogdieren die allemaal meehelpen om schadelijke organismen tegen te gaan.

Groenblijvende klimop (Hedera Helix) kent vijf families en honderden ondersoorten en geldt als begeleidende plant voor beuken, eiken en andere bomen. Klimop kan 20 tot 30 meter hoog klimmen, groeit ook op muren, torens en bomen en is ook een prima bodembedekker. Klimop kan 400 jaar oud worden en een stamomtrek van 1 meter halen.

(Bron foto: Pixabay)