Nieuws

Knaagdieren in de beeldenbank gewasbescherming

Herkenning van knaagdieren is onderdeel van de cursus voor het vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing. Beelden van die knaagdieren vind je in de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden.

Vanaf 1 september 2015 is voor agrarische ondernemers een licentie verplicht om bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren (rodenticiden) te gebruiken. Knaagdierbestrijdingsmiddelen mogen alleen gekocht en gebruikt worden door vakbekwame, gecertificeerde knaagdierbestrijders. In de huidige wetgeving wordt een uitzondering gemaakt voor agrarisch ondernemers: zij hebben hiervoor een vrijstelling. Vanaf september 2015 komt deze vrijstelling te vervallen. Om die licentie te behalen is een korte opleiding en bijbehorend cursusboek ontwikkeld.

Herkenning

Herkenning van knaagdieren is een onderdeel van die cursus. In de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden zijn beelden opgenomen uit het cursusboek, dat door het Ontwikkelcentrum is ontwikkeld in opdracht van de stuurgroep Gewasbescherming en in samenwerking met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) en CITO.

Er zijn meer uitbreidingen in de Beeldenbank Gewasbescherming. Zo vind je er ook de examenlijsten van te herkennen ziekten en plagen - nodig voor het examen Gewasbescherming A- en de examenlijsten van te herkennen onkruiden. De beeldenbank is vanaf dit voorjaar ook te benaderen via een herkenbaar webadres: www.beeldenbankgewasbescherming.nl.


(Bron foto: Pixabay)