Nieuws

Koeien fokken is keuzes maken

Welke koe willen veehouders in 2025 melken? En hoe hou je daar rekening mee bij het kiezen van je fokdoel. Productiviteitsverhoging is niet meer het doel. Gezondheid en efficiëntie zijn belangrijker.

De ideale koe bestaat niet, schrijft vakblad 'De Boerin'. Elke melkveehouder heeft een ander beeld van de ideale koe. En vaak weten melkveehouders het nog niet precies, zoals Alice van Gosliga. Ze wil een no-nonsensekoe: niet te grote koeien met body, met de beste uiers en benen. Maar in het aritkel 'Welke koe wil je melken in 2025?' zegt ze nog niet scherp voor ogen te hebben welke koe dat dan moet zijn in 2025.

Fokdoelen

Er zijn veel algemene fokdoelen. Koeien moeten gezond zijn, ze moeten lang kunnen leven. Ze moet de productie lang vol kunnen houden. Voerefficëntie en klauwgezondheid worden vaak genoemd door veehouders. Je zou ook kunnen kiezen voor A2-melk of hoornloosheid.

Fokwaarden

De keuze voor de juiste stier wordt makkelijker gemaakt met fokwaarden. De coöperatie CRV werkt met twee totaalfokwaarden: Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid. Die zijn er op gericht meer efficiënte en gezonde koeien te fokken. Met 'Better Life Efficiëntie' kun je je richten op koeien die een lange levensduur hebben, met een hoge levensproductie en die meer melk per kilo voer produceren.

Gezondheid

De keuze voor een goede productie is belangrijk, maar veehouders kiezen vaker voor een goede gezondheid. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor uiergezondheid of klauwgezondheid. Frits Mandersloot, manager sectoren van LTO, denkt dat het niet zo zinvol is productieverhoging voorop te stellen. Veel koeien zitten wat hun productie betreft immers aan het plafond. Bovendien roept productieverhoging in de maatschappelijke discussie weerstand op.

Misschien hebben we dieren nodig die minder kalven en langer produceren, zo denkt hij hardop. Of een koe die 10 tot 20% minder methaan en ammoniak uitstoot. Focus in ieder geval op levensduur en gezondheid, is zijn devies. Want de levensduur van een koe zou beter kunnen. Nu levert een koe gemiddeld 3,5 lactatie. Dat kan beter.

(Bron foto: Shutterstock)