Nieuws

Koeien & Kansen-bedrijven halen 62% eiwit van eigen land

De Koeien & Kansen-bedrijven hebben als doel om minimaal 65% van het eiwit van eigen land en uit de buurt (minder dan 20 km afstand) te halen. Over de periode 2018-2020 realiseerden ze gemiddeld 62% eiwit van eigen land of uit de buurt. Vijf bedrijven haalden de doelstelling van 65% al. Dit zijn bedrijven met een groot aandeel ruwvoer en bijproducten (uit de buurt) in het rantsoen.

Eiwitproductie eigen land 2018-2020 Figuur 2 laat zien dat de bedrijven gemiddeld 55% eiwit van eigen land halen over de periode van 2018-2020. Dit is exclusief aankopen uit de buurt. Maar de variatie is groot. Bedrijf 3 haalt 69%, terwijl bedrijf 12 blijft steken op 40%. Rekenen we ook aangekocht eiwit uit de buurt mee, dan stijgt het gemiddelde tot 62% eiwit. Vijf bedrijven halen het adviesdoel van 65% van de Commissie Grondgebondenheid. Hierbij zit ook bedrijf 1 dat in overleg met naburige akkerbouwers veel eiwitrijke en krachtvoerachtige producten teelt. Zes bedrijven komen met 60-65% in de buurt van de doelstelling. De overige zes bedrijven moeten nog een grote inspanning leveren om de 65% te realiseren. Overigens daalde de hoeveelheid eiwit van eigen land door droogte met gemiddeld 2% ten opzichte van de periode 2017-2019.

Andere rekenwijze per 2021

Vanaf 2021 geldt een iets andere rekenwijze voor ‘eiwit van eigen land’. In de nieuwe rekenwijze telt nog alleen het daadwerkelijk gevoerde eiwit van eigen land. Afgevoerd/verkocht eiwit telt dus niet meer mee. Ook eiwit dat in voorraad blijft gedurende een kalenderjaar telt niet meer mee. Het gaat nu dus echt om het aandeel eigen eiwit (en uit de buurt) dat is verstrekt aan het vee. Als het aandeel eiwit in aangekocht mengvoer en bijproducten in het totale rantsoen hoger is dan 35%, dan kan het aandeel eiwit van eigen dus geen 65% of meer bedragen.

Meer informatie

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 54, juni 2021, die op 17 juni in de brievenbus is gevallen bij de abonnees. Hierin vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen over onder andere stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit, reductie van methaanemissie en de twee stoppende deelnemers Pijnenborg en Sikkenga-Bleker vertellen hun verhaal.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.