Menu
Nieuws

Koeien & Kansen-bedrijven hebben een bovengemiddeld aandeel blijvend grasland

In 2019 bestond het grondareaal op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf uit 55% blijvend grasland. Ondanks dat het aandeel blijvend grasland in 2019 licht is gedaald, ligt het niveau op deze bedrijven ruim boven het aandeel blijvend grasland in Nederland. Deze ligt in 2019 op 41,7% gerekend over alle landbouwgrond. Tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is er wel een grote variatie: van nauwelijks blijvend grasland tot bijna 100% blijvend grasland.

false

false

false

Meer informatie

Her project Koeien & Kansen neemt ook mee aan het Europese project Super-G (SUstainable PERmanent Grasland). Dit project onderzoekt het voorkomen en functioneren van blijvend grasland in verschillende Europese landen.

(2)