Menu
Nieuws

Koeien & Kansen-deelnemers scoren op duurzaamheid

De deelnemers aan het project Koeien & Kansen scoorden in 2017 bovengemiddeld op de duurzaamheidsdoelen: levensduur van melkkoeien, weidegang en natuurbeheer. Dit is een van de resultaten uit de jaarlijkse sectorrapportage van de Duurzame Zuivelketen.

false