Nieuws

Koepelproject Plantgezondheid Boomteelt

De LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten werkt aan duurzamere bedrijfsvoering in 22 projecten. Binnenkort worden de eerste resultaten besproken.

Met het Koepelproject Plantgezondheid Bomen & Vaste planten wil de LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten werken aan duurzamere bedrijfsvoering. Binnen het koepelproject, dat begin 2015 van start ging, werkt de vakgroep samen met adviespartijen (Cultus, DLV, Groeibalans, Agropoli en Hessel Marketing). Met een budget van 600.000 euro – overgebleven budget van de sector bij het Productschap Tuinbouw – zijn 22 projecten gestart.

Verduurzaming

In die projecten werkt de sector aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het gaat bijvoorbeeld om projecten over emissiebeperking, preventie en plantweerbaarheid, bodemgezondheid of biodiversiteit. Met dit koepelproject geeft de sector invulling aan de ambities van LTO zoals omschreven in de nota ‘Schoner, Groener en beter’.

Elk project heeft zo zijn eigen insteek. Veelal bestaan de projecten uit een combinatie van demo’s of proeven en bijeenkomsten om de resultaten van de proeven te bespreken en te delen. De project sluiten aan bij een van de vier uitvoeringsprogramma’s van dit koepelproject:

  • Preventie & weerbaarheid: bodem, bodemleven, plantversterkers en supplementen.
  • Biodiversiteit: uitvoering, demonstratie en communicatie.
  • Nieuwe technieken: precisieboomteelt en behandelmethoden / preventie.
  • Emissiebeperking gewasbeschermingsmiddelen: voorlichtings- en demonstratietraject t.b.v. bewustwording noodzaak emissiebeperking en kennisontsluiting van technieken en maatregelen om daar invulling aan te geven.

Resultaten

Zo is er een project ‘Blij met de bij’. In dat project zijn diverse activiteiten uitgevoerd gericht op kennisverspreiding bij telers om de bewustwording te vergroten, en zodoende bijvriendelijke maatregelen te stimuleren.

Op maandag 14 december zal de projectleiding de eerste resultaten presenteren aan de indienende kwekers en aanvragers. De bijeenkomst is toegankelijk voor mensen die betrokken zijn bij de diverse projecten.

(Bron foto: Thinkstock)