Nieuws

Koepelproject plantgezondheid levert kennis voor duurzame boomkwekerij

Het tweejarig koepelproject plantgezondheid is onlangs afgerond. Het project levert veel kennis over versterking van de weerbaarheid van plant en bodem, de inzet van plantversterkers en andere duurzame strategieën om gewassen te beschermen.

Met een budget van 600.000 euro werkten LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten in het koepelproject 'Plantgezondheid' twee jaar lang samen met adviesbureaus en bedrijven in de boomkwekerijsector aan kennisontwikkeling over duurzame gewasbescherming.

De focus van het project lag op een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen. Kun je ziekten, plagen en onkruiden ook anders aanpakken? Door inzet van groene middelen of plantversterkers? Door te werken aan de weerbaarheid van planten of bodem? Door de biodiversiteit te versterken? En kun je emissie van bestrijdingsmiddelen beperken?

Bodemweerbaarheid

De range aan onderwerpen is breed. De deelnemers aan het project voerden 22 projecten uit en begin februari presenteerden ze de resultaten van de tientallen praktijkproeven. Vakblad Boom in Buisness geeft een overzicht van de praktijkproeven in het artikel 'Koepelproject Plantgezondheid, een overzicht'.

Zo waren er proeven gericht op de bodem, proeven om de bodemweerbaarheid te versterken, de bodemstructuur te verbeteren of aaltjes biologisch te bestrijden. Toepassing van steenmeel fertiliet bijvoorbeeld, leidde tot een structuurverbetering van de grond en een betere beworteling van gewassen. Biologische grondontsmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans bleek goed mogelijk met de teelt van een afrikaantjessoort: Tagetes Single Gold'.

Plantversterkers

Er zijn diverse proeven geweest met de inzet van plantversterkers, bijvoorbeeld om schimmelziektes in potroos te voorkomen. Een aantal combinaties van plantversterkers onderdrukten aantastingen, maar het effect was niet voldoende om het gewas ziektevrij te maken. Andere proeven waren gericht op versterking van de biodiversiteit. Zo zijn op een laanboomkwekerij grasbanen vervangen door stroken met bloeiende planten. Het resultaat was een toename van natuurlijke vijanden.

Blij met de bij

In het project 'Blij met de bij' werd gekeken naar de invloed van chemische middelen op bijen. Het project zette social media in om ook consumenten te betrekken bij dit project. Met imkers is gekeken naar de inzet van chemische middelen. Doel was te zoeken naar een oplossing die werkzaam is voor de kweker en die tegelijk positief is voor de bijenstand.

Andere projecten waren gericht op de aanpak van problemen in Buxus zoals de buxusbladvlo en buxustaksterfte, op emissiebeperking van bestrijdingsmiddelen of onkruidbestrijding. Het project heeft veel kennis opgeleverd. De resultaten geven handvatten aan boomkwekers en vaste plantenkwekers om verder te werken aan een duurzame boomkwekerij.

(Bron foto: Pixabay)