Nieuws

Kolencentrales voeden met torrefactie-biomassa

‘Laagwaardige biomassa’, zoals Solids Processing het noemt – denk aan boomschors en landbouwresiduen, omvormen tot ‘hoogwaardige biobrandstof’: torrefactie biedt uitkomst voor kolencentrales.

Het Nationale Energieakkoord, zoals vakblad Solids Processing meldt, houdt immers in dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking omhoog moet van ruim 4 naar 14 procent in 2020 (artikel: Topell Energy ontwikkelt proces voor opwaarderen biomassa).

‘Biokolen’-productie

In het vakblad staat dat bijstoken met biomassa tot op heden gesleutel aan de energiecentrale betekende op het vlak van infrastructuur en bewerking. Met biopellets, ofwel biokolen (met torrefactie-techniek behandelde biomassa) is dat niet meer nodig volgens de directeur van een Nederlands bedrijf dat zich toelegt op de productie van deze pellets. Het blad gaat in op het verbeter- en productieproces van het bedrijf en beschrijft onder meer waar zij haar grondstoffen vandaan haalt. Denk aan productiebossen in de Verenigde Staten en grootschalige landbouw.

Grootschalige verwerking

Vakblad Biobased Economy liet het Nederlandse bedrijf -Topell Energy- evenmin ongemoeid. Zij opent een artikel (‘In 2020 misschien wel vijftig fabrieken onder licentie gerealiseerd’) met de opmerking dat Topell het eerste bedrijf wereldwijd is dat grootschalige verwerking van biomassa tot biobrandstof mogelijk maakt via torrefactie. In dit artikel, evenals in een Chemie Magazine-artikel (Van bio naar brandstof) wordt dieper ingegaan op de torrefactie-techniek.

Torrefactie

In Biobased Economy wordt torrefactie uitgelegd aan de hand van het oorspronkelijke idee: koffie roosteren. Eerst wordt het vocht uit de biomassa gedreven, daarna ontsnappen de zogenaamde korte koolstofketens (afgevangen en ingezet als brandstof). Een derde effect is het doorbreken van de hemicelluloseketen. In Chemie magazine wordt dit laatste depolimerisatie van hemicellulose genoemd. ‘Het resultaat is een product met een hogere calorische waarde, betere maalbaarheid en betere verbrandingseigenschappen: het houtachtige materiaal krijgt koolachtige eigenschappen’.

In een uitgave van Agentschap NL is de torrefactie-techniek ook al eens uitgelegd, onder meer met een aantal afbeeldingen (Bio-energie – Techniek: Torrefactie).


(Bron foto: Pixabay)