Nieuws

'Kom over de brug!': boer en burger als partner

Hoe smeed je boer-burgercollectieven voor natuur-/landschapsbeheer? Alterra geeft vele tips in de brochure Kom over de brug! voor zowel agrarische natuurverenigingen (ANV) als groene burgergroepen.

In Kom over de brug! zijn ook voorbeelden terug te vinden van nieuwe verdienmodellen, denk aan de streekrekening of het betalen van een meerprijs voor producten van boeren die aan landschapsbeheer doen. Verder is te lezen over verkenningen waarin boeren worden gezien als aanbieders van het landschap en de burger als klant.

Relaties doen ertoe

Bij agrarische natuurbeheerders dient het besef dat zij aanbieder zijn van een veelheid van diensten meer door te dringen. Ook is er weinig contact met klanten van het landschap. Alterra: 'Het denken in 'landschapsdiensten' kan helpen om verschillende diensten en doelgroepen in het vizier te krijgen voor verschillende deelgebieden'. Een andere tip is om te investeren in het opbouwen 'en soms het herstellen van relaties'. Alterra: 'Er kunnen frustraties bestaan uit het verleden, bijvoorbeeld tussen boeren en natuurliefhebbers. Frustraties en spanningen geven meestal aan dat de relatie ertoe doet en er dingen op het spel staan, die voor mensen belangrijk zijn'.

Andere tips zijn onder meer: maak bedrijven tot partner, vertel een overtuigend en positief verhaal, maak het je klant makkelijk om bij te dragen, schat de niet-geldelijke tegenprestatie van de klant op waarde en wees aanwezig bij lokale evenementen.

Van wie is het landschap?

Een tip voor groene burgergroepen op hun beurt is onder meer dat wij ons als burgers moeten afvragen of het terecht is dat boeren gratis werken aan het mooi houden van het landschap. Alterra: 'In veel gebieden is er geen subsidie (meer) voor landschapsonderhoud. Wat we nu vanzelfsprekend vinden, blijft niet vanzelfsprekend behouden'. Onder het kopje 'Van wie is het landschap?' wordt geadviseerd om, als je je betrokken voelt bij het landschap, lid te worden van een ANV in de buurt. Andere tips zijn: houd rekening met het cultuurverschil, zoek een inspirator, durf te dromen en doe vooral dingen waar je goed in bent.

Meer informatie over burgerinitiatieven met betrekking tot het landschap -de rol, kracht en meerwaarde daarvan voor de maatschappij- staat in Burgers en hun landschap (en/of zie het Groen Kennisnet-bericht Burgers en hun landschap). In dit document is te lezen over onderzoek naar het organiserend vermogen van burgers.


(Bron foto: Pixabay)