Nieuws

Komkommerteelt uitgelicht

Komkommertelers in Nederland en België spannen zich in om op milieubewuste manier een goed product te telen. Ze zetten biologische gewasbescherming in bij bestrijding van ziekten en plagen. Vakblad Management&Techniek licht dit gewas uit.

Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw worden komkommers in kassen geteeld. Om jaarrond komkommers te kunnen leveren, zetten telers zo'n 2 tot 4 teelten per jaar op. Van nature groeien komkommers gematigde en tropische omgevingen, schrijft vakblad Management&Techniek in het Dossier Komkommer. Van oorsprong komt het gewas waarschijnlijk uit West-Azië. China is de belangrijkste komkommerproducent ter wereld gevolgd door Turkije en Iran.

China

China produceert jaarlijks zo'n zo’n 48 miljoen ton komkommers op een areaal van 1.150.000 ha. De volksrepubliek is daarmee goed voor 70% van de wereldwijde komkommerproductie. In Europa is Spanje de belangrijkste producent. Dat land had in 2016 een areaal van 5500 ha. Nederland (1510 ha) en Frankrijk (500 ha) volgen op ruime afstand. In Nederland daalde het areaal de afgelopen jaren licht, van 1650 ha in 2010 naar 1510 ha in 2016. België hoort met 96 ha tot de kleinere spelers in Europa.

Teelttechniek

Het vakblad belicht in het dossier een paar Vlaamse komkommertelers. Zo komen in het artikel 'Jong en ambitieus jaar rond telen' komkommertelers Jasper Haghedooren en Tine Depoorter uit Westrozebeke aan bod. Dit echtpaar streeft op een areaal van 7,8 hectare een energiezuinige teelt na met de inzet van wkk's (warmtekrachtkoppeling) en biologische gewasbescherming. In het artikel komt de teelttechniek komt aan de orde. Zo worden de komkommers geteeld op perlite als substraat en vraagt beheersing van de ziektedruk vraagt veel aandacht. De telers zetten de roofmijt Amblyseius californicus en Phytoseiulus persimilis in tegen de bestrijding van spint. En witte vlieg en trips pakken ze aan met de roofmijt Amblyseius swirskii.

Kostprijs

In een tweede artikel 'Risicospreiding met zachtfruit en snackomkommers' komen komkommertelers Peter en Nancy Leenaerts-De Wit aanbod die al al 25 jaar komkommers telen in Oostmalle. Sinds enkele jaren telen ze ook de energiearme teelten als kiwi- en blauwe bessen. Het is een aanvulling op hun teeltplan en zorgt voor risicospreiding. Leenaerts vindt het belangrijk de kostprijs zo laag mogelijk te houden zonder toe te geven op kwaliteit. Innoveren is lastig in deze teelt, zegt hij.

(Bron foto: Pixabay)