Nieuws

Konijnen drinken liever uit een bakje

Konijnen blijken een sterke voorkeur te hebben voor wateropname uit open drinkbakjes. Daarnaast verhoogt het gebruik van drinknippels het risico op een te lage wateropname.

Voorkeur voor open drinkbak

Vier onderzoekers van de Universiteit van Zurich hebben onlangs de resultaten van hun onderzoek naar het wateropnamegedrag van konijnen gepubliceerd in de tijdschriften Veterinary Record en the Journal of Animal Physiology and Nutrition. Wanneer dwergkonijnen de vrije keuze hebben drinken ze vrijwel uitsluitend uit open drinkbakken, zelfs als ze aan drinknippelsystemen gewend zijn.  Uit de bakjes vindt de wateropname sneller plaats en is de tijd die de dieren aan wateropname (moeten) besteden korter. De onderzoekers stellen dat het gebruik van drinknippels (in combinatie met drinkflesjes) het risico op een te lage wateropname verhoogt.  Dit verhoogt de kans op agressie, een lagere voeropname en het risico op urinewegaandoeningen.

Urinestenen bij konijnen

Urolithiasis (urinestenen) komen regelmatig voor bij konijnen. De aandoening is pijnlijk en betekent daarom een aantasting van het dierenwelzijn. Een hoge wateropname (via voeding of drinkwater) helpt de aandoening voorkomen.  De onderzoekers keken naar het effect van verschillende voersoorten en drinkwatersystemen op de wateropname van als huisdier gehouden konijnen. Zowel hooi als verse peterselie in het dieet leidde tot een hogere totale wateropname in vergelijking met brokjes of droogvoermengsels. Wanneer water onbeperkt beschikbaar was kon er geen verschil in wateropname geconstateerd worden tussen de verschillende systemen. Bij een beperkt wateraanbod was de opname uit drinkbakjes veel hoger dan uit flesjes met drinknippels. Om urinestenen te voorkomen bevelen de onderzoekers een dieet met zowel hooi als verse groenteproducten aan in combinatie met onbeperkte toegang tot drinkbakjes. In het onderzoek leidde deze combinatie tot de laagste droge stof gehalten in de urine. Een oplossing voor het probleem van het vervuilen en omgooien van drinkbakjes door konijnen geven de onderzoekers niet in hun artikelen.


(Bron foto: Wikimedia)