Nieuws

Koolzaad interessantere teelt dan gedacht

Koolzaad is een interessante teelt omdat de prijs van koolzaad goed is. Toch is er niet zo veel belangstelling voor dit gewas. Vakblad Management&Techniek besteedt aandacht aan teeltaspecten.

Koolzaad is een waardevol alternatief voor zowel akkerbouwers als rundveehouders, schrijft vakblad Management&Techniek. In het artikel 'Koolzaad blijft een interessante teelt' beschrijft het vakblad het verloop van de teelt van winterkoolzaad op een proefperceel in Vlaanderen. Het gewas werd voor het grootste deel gezaaid in september 2016, op een enkel perceel in oktober, en afgelopen zomer geoogst.

Zaaidichtheid

Een van de zaken waar het artikel aandacht aan besteedt, is de zaaidichtheid. Er zijn akkerbouwers die 90 zaden per m² zaaien, terwijl anderen niet meer dan 30 zaden per m² zaaien. Een jaar eerder had proefbedrijf Inagro zelfs een perceel waar niet meer dan 12 planten per m² stonden.

Voor de uiteindelijk opbrengst, die meestal tussen de 3,5 en 4 ton per ha ligt, maakt het niet veel uit. Het perceel met die laagste plantdichtheid had zelfs een wat hogere opbrengst dan gemiddeld. Van belang lijken de omstandigheden tijdens het zaaien. Zijn die wat ongunstiger, dan hanteer je hogere zaaidichtheden.

Prijs

De teelt van koolzaad is interessanter dan veel telers denken, schrijft het vakblad. De prijs van een kilo koolzaad is 2,5 tot 3 keer hoger dan tarwe, terwijl de opbrengst van tarwe hooguit 2 keer zo hoog is.

(Bron foto: Pixabay)