Nieuws

Korte terugblik Bedrijvendag voor docenten “Technologie in sport en management van paarden"

9 december vond de docentendag Technologie in sport en management van paarden plaats bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU). Wim Back (UU) verwelkomde de ca 60 docenten en ca 20 bedrijven. Op deze dag stond de verbinding tussen MBO, HBO, WO en bedrijven centraal.

UU werkt zelf samen in verbinding met diverse partners van STW tot Reumafonds in onderzoeksprojecten. Wim lichtte een paar projecten toe, die zich richten op het bewegingsapparaat van paarden. Voorbeelden waren Q-horse, Equimoves en Rhaebus.

Gezondheid van het paard

Linda Roost verwelkomde iedereen namens de Platformgroep Paard. Het thema voor deze dag is het meten van het paard om tot verbetering te komen: voorkomen van blessures en vergroten van dierenwelzijn. Ze haalt een quote aan: “If you can’t meausure it, you can’t improve it.” Ook geeft Linda aan dat de paardensector gebruik kan maken van kennis van andere sectoren.

John Voskamp van het bedrijf Rosmark / Equimoves vertelt hoe kreupelheid nu alleen op het oog vastgesteld wordt. De veearts stelt een diagnose door het paard stap, draf en galop te laten lopen en via de buigproef. Vervolgens probeert de dierenarts wat hij ziet te verwoorden en op papier te krijgen. Dat is moeilijk en subjectief. Een objectieve meetmethode kan dit oplossen. Equimoves werkt met 8 sensoren en levert duidelijk inzicht op in de symmetrie tijdens de beweging van het paard. Dit systeem richt zich op de universitaire of topsport klinieken.

Namens IPOS introduceerde Magdalena Soderland de teugeldrukmeters en de wijze waarop de resultaten te zien zijn op de smartphone.

Linda Roost licht namens de Zadelconsulent de mogelijkheden van het zadelmeetsysteem toe. Met het systeem is te meten of de zadelpasvorm goed is. Ook is de rij-technische aspecten van balans, belasting en het ruggebruik van het paard zijn zichtbaar via de drukmeting. Met die gegevens kan de rijstijl en / of het zadel worden aangepast.

Bert Lam gaat in op revalidatie m.b.v. technologie. De analyse van bv. peesblessures worden eerst vastgesteld met UTC (Utrasound Tissue Characterization), een techniek die ook voor voetballers wordt ingezet. De reguliere hersteltijd bij peesblessures is tussen 12 en 24 weken, als het al herstelt. Bert Lam vertelt hoe door de inzet van een hight-tech brace het herstel sneller en beter gaat. De brace maakt het mogelijk dat het paard in beweging en in lichte training kan blijven, maar beperkt de knikbeweging zodat er geen belasting op de herstellende pees komt. De brace is maatwerk en alleen te huur op dit moment.

Gezondheid van de ruiter

Behalve de beweging van het paard is ook de houding van de ruiter relevant. Stephanie Groet van HorseFit lichtte de flexchair toe en het netwerk van fysiotherapeuten, die werken met de flexchair. De kunst van het rijden is dat de ruiter het paard niet hindert, stilzit en meegaat met de beweging. De grote spieren van de ruiter zijn idealiter vooral ontspannen en de kleine spieren zorgen voor de meegaande beweging. Via de flexchair kunnen de verbeterpunten van de ruiter worden opgespoord en getraind.

Cees van BeckhovenHylofit ziet zichzelf als missionaris voor het “meten=weten” in de paardensector. Hij laat de systematiek van de meetdata zien bij hartslag van ruiter en paard. Cees van Beckhoven laat een aantal filmpjes zien waarin hartslag van ruiter en paard te zien zijn in een sportsituaties. Dat levert veel inzicht op in paard en ruiter.

Training en management

Leon Rutten van Equestic biedt een relatief betaalbare clip aan, die je aan je zadel klikt. Daarmee kan de ruiter en de instructeur het  tempo meten, de frequentie links/rechts, de afdruk en nog meer. Via de mobiel is de data in te zien en te delen met anderen. In een voorbeeld van de verzamelde data van een ruiter is een groot verschil in afdruk en tempo te zien tussen rijden met en zonder instructeur. Onder het oplettende oog van de instructeur blijkt de regelmaat van de  gangen beter te zijn.

Gerben Morsink van Equinem vertelt over het stalmanagementsysteem van Equimem. Het systeem omvat agenda van alle stalactiviteiten, wedstrijdkalender en de data van veterinaire zaken (entingen). De agenda kan gedeeld worden met de paardeneigenaren. Ook  financiële zaken (factureren) en reserveringen voor zaal, bak, paddock en bv.  aquatrainers kunnen in dit systeem gedaan worden. Het vervangt het whiteboard en de agenda en geeft inzicht. Het kan ook gebruikt worden voor dossieropbouw van veulens tijdens hun groei tot paard. Zie ook filmpje.

Rondleiding en demonstratie

Vervolgens worden alle technieken in de praktijk gedemonstreerd met paard en ruiter in de bak van de UU in samenwerking met Technology in Training. Ook geven de studenten van de UU tijdens de lunch een rondleiding en inkijkje in het onderzoek dat zij doen aan het bewegingsapparaat van paarden.

De inspiratie van deze dag wordt in een volgende docentendag vertaald naar concrete toepassing in het onderwijs.