Nieuws

Kortere tussenkalftijd  levert geld op

Als elke liter melk telt, wint vruchtbaarheid aan belang. Vakblad Veeteelt besteedt daarom aandacht aan dit thema, want er is nog veel te verbeteren. De tussenkalftijd kan korter.

De groep niet drachtige koeien is in Nederland nog te groot, vindt Peter Vercauteren, hoofd KI en ET bij CRV. De periode tussen afkalven en eerste insemenatie – nu zo’n 110 dagen gemiddeld - zou korter kunnen, vindt hij. “Je kunt 23 tot 40 dagen na kalven starten met insemineren. Er is een wereld te winnen.”

Tussenkalftijd

Vakblad Veeteelt besteedt in vijf artikelen aandacht aan de vruchtbaarheid van melkvee. Er is veel aandacht voor de tussenkalftijd, het aantal dagen tussen twee afkalvingen.  Die tussenkalftijd is nu gemiddeld 455 dagen, terwijl de perfecte tussenkalftijd 365 dagen is. Zou je voor je bedrijf die tussenkalftijd zo ver terug kunnen brengen, dan scheelt dat 27.000 euro per jaar, stelt onderzoeker Henk Hoogeven in een artikel over ‘Verdienen aan een vruchtbare koe’.  

Ook Vercauteren denkt dat melkveehouders ernaar moeten streven de tussenkalftijd te verlagen. Het is volgens hem een misverstand dat hoogproductieve koeien minder vruchtbaar zijn. Alleen laten ze tocht minder goed zien.

Tochtdetectiesysteem

In drie artikelen komen melkveehouders aan het woord over hun streven de vruchtbaarheid van hun melkvee te verhogen. Arjen van Gastel is er van overtuigd dat verse koeien meer melk geven dan oudmelkte koeien. Daarom streeft hij naar een korte tussenkalftijd. Bij hem is die nu gemiddeld 400 dagen.

Ook Sander Hofstee, gemiddelde tussenkalftijd 405 dagen, is er van overtuigd dat een goede vruchtbaarheid geld oplevert. Hij gebruikt een tochtdetectiesysteem. En Alfred en Hans Brinks streven ernaar dat de lactatieperiode samenvalt met de groeicurve van het gras. Ze laten hun koeien daarom kalven in het voorjaar, wanneer de kwaliteit van het weidegras maximaal is. Hun gemiddelde tussenkalftijd zit op 420 dagen.
  

(Bron foto: S[i]lo)