Nieuws

Korthals pleit in rede voor voedseldemocratie

Extensieve agro-ecologische landbouw is vanuit ethisch oogpunt te verkiezen boven intensieve bio-industrie, betoogt Michiel Korthals in zijn afscheidsrede als hoogleraar aan Wageningen University.

Het huidige, intensieve systeem van voedselproductie heeft de verbinding tussen producenten en burgers/consumenten verbroken. De agro-ecologische landbouw is duurzamer, respecteert boeren en biodiversiteit en vermindert de kloof tussen productie en consumptie. Problemen als overgewicht, ondervoeding, gebrek aan dierenwelzijn kunnen worden aangepakt als de productiesector beter luistert naar (kritische) consumenten, aldus prof.dr. Michiel Korthals bij zijn afscheid als hoogleraar Toegepaste Filosofie aan Wageningen University op 17 april.

Kloof dichten

In het persbericht van Wageningen UR wordt de rede Philosophy produces food. Ethics from Soil to Table and from Table to Soil samengevat. Korthals werkterrein, voedselethiek, laat volgens hem zien dat de kloof tussen productie en consumptie alleen succesvol kan worden gedicht als wetenschap, technologie en voedingsindustrie beter luisteren naar de waarden en beweegredenen van consumenten en boeren. ‘Voedseldemocratie’ is de term die de hoogleraar daarvoor introduceert.

Ethische vragen

In zijn afscheidsrede vergelijkt de hoogleraar de tegenovergestelde landbouwmethoden aan de hand van zes ethische vragen, zoals: kan de agrarische en voedingsmiddelensector honger, armoede en ondervoeding verminderen? Is zij duurzaam? Is zij diervriendelijk? Is zij eerlijk en rechtvaardig tegenover boeren en anderen? Op basis van deze criteria scoort de agro-ecologische landbouw beter. Deze vorm van landbouw verdient dan ook meer aandacht van overheid en wetenschap, besluit Korthals.


(Bron foto: Thinkstock)