Nieuws

Kosten besparen met de CO₂-Prestatieladder

Meer dan honderd lidbedrijven van brancheorganisatie Cumela hebben het certificaat CO₂-prestatieladder behaald. Dat certificaat is niet alleen nodig bij aanbestedingen. Met dat certificaat tonen bedrijven aan dat ze werken aan verlaging van de CO₂-uitstoot. Bovendien bespaart het op de kosten.

De CO₂-Prestatieladder is een managementsysteem dat is gericht op CO₂-reductie. Bedrijven die werken volgens de CO₂-Prestatieladder, zetten stappen om het brandstofverbruik te verlagen en integreren dit in de bedrijfsvoering. Ze zetten een managementsysteem op waarin structureel aandacht besteed wordt aan verschillende aspecten. Zo krijgen ze inzicht in hun energiegebruik en de daarvan afgeleide CO₂-emissie. Vervolgens maken ze plannen om de CO₂-emissie te verminderen. Daarbij hoort ook dat ze communiceren met belanghebbenden over het CO₂-beleid en dat ze actief deelnemen aan initiatieven voor verdere reductie van CO₂-uitstoot.

Certificaat

In het artikel 'Niet alleen voor aanbestedingen' dat in vakblad Grondig verscheen, maakt bedrijfskundig adviseur Ad Karelse van brancheorganisatie Cumela duidelijk waarom het certificaat CO₂-Prestatieladder voor zijn sector belangrijk is. Voor bedrijven die willen aanbesteden is het certificaat een must. Ben je niet gecertificeerd, dan kan het betekenen dat je niet in mag schrijven. Maar er zijn meer redenen om te certificeren. Meer dan honderd lidbedrijven van CUMELA Nederland hebben inmiddels het certificaat CO₂-Prestatieladder behaald, zo is te lezen in het artikel. Uit ervaring blijkt dat het die bedrijven ook een duidelijke kostenbesparing oplevert.

Kosten

Omdat je het energieverbruik in kaart brengt, krijg je meer inzicht in het verbruik van gas, elektriciteit, diesel en benzine. Volgens Karelse zijn er bedrijven die tot 10% minder diesel verbruiken met bepaalde machines. Daarnaast besparen bedrijven ook op andere kosten. Omdat je machines soms minder lang draaien, nemen de kosten voor filters, remmen of banden af. En een machine kan ook een betere inruilwaarde hebben.

Bewustwording

Omdat je verplicht wordt actief deel te nemen aan initiatieven voor verdere reductie van CO₂-uitstoot, werk je ook aan bewustwording. Cumela heeft daarvoor het sectorinitiatief ‘Sturen op CO₂’ opgezet, een soort studieclub die in vier regio’s drie keer per jaar een bijeenkomt organiseert. Op de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de CO₂-Prestatieladder en er wordt met elkaar nagedacht over mogelijkheden om tot besparingen te komen. Medewerkers worden daardoor betere ambassadeurs van het bedrijf.

(Bron foto: andreas160578 via Pixabay )