Menu
Nieuws

Kosten en baten van ecosysteemdiensten

Wil je de kosten van ecosysteemdiensten meewegen in een kosten-baten analyse, dan moet je rekening houden met een jaarlijkse prijsstijging van 1%.

false