Nieuws

Kosten en baten van ecosysteemdiensten

Wil je de kosten van ecosysteemdiensten meewegen in een kosten-baten analyse, dan moet je rekening houden met een jaarlijkse prijsstijging van 1%.

Hoe moet je natuureffecten meenemen in een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)? Kun je voor ecosysteemdiensten die door de natuur geleverd worden rekening houden met een zelfde prijsstijging als van consumptiegoederen? Een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat je voor ecosysteemdiensten rekening moet houden met een prijsstijging van 1%.

Discontovoet

In een MKBA van een project worden verwachte kosten en baten meestal teruggerekend naar het moment dat een project begint. Dat terugrekenen wordt disconteren genoemd. Meestal wordt met een discontovoet van 3% gerekend. Uit de analyse die het PBL maakt, concluderen de opstellers van het rapport dat je voor ecosysteemdiensteneen discontovoet van 2% zou moeten rekenen. Ecosysteemdiensten zijn diensten of baten die de natuur levert. Denk aan schoon drinkwater, voedsel of een prettige omgeving om te vertoeven.

Ecosysteemdiensten

Dat ecosysteemdiensten relatief iets meer in prijs stijgen dan consumptiegoederen, heeft te maken met toenemende schaarsheid. Ecosysteemdiensten die je moeilijk kunt vervangen door een andere dienst, die niet substitueerbaar zijn, kunnen schaarser worden. Denk aan de waarde van buitenrecreatie in natuurgebieden. Die kun je niet vervangen door een museumbezoek. Wanneer een natuurgebied verandert, minder toegankelijk wordt of verdwijnt, verdwijnt ook die ecosysteemdienst. Maar in Nederland geproduceerde appels kun je heel goed vervangen door geïmporteerde appels.

Prijsstijging

Uit het onderzoek blijkt dat een jaarlijkse prijsstijging van 1% van ecosysteemdiensten in vergelijking met die van consumptiegoederen, de ontwikkeling in de relatieve schaarsteverhoudingen goed weergeeft. Maar die jaarlijkse prijsstijging geldt niet voor bijvoorbeeld de landbouwproductie, de houtproductie en de bereiding van drinkwater. De groeivoet is dan ongeveer gelijk aan die van de consumptie, aldus het rapport.

(Bron foto: Thinkstock)