Nieuws

Kosten om klimaatdoelen te halen minstens 10 miljard euro per jaar

Wil Nederland de emissie van broeikasgassen in 2050 met 80% verminderen dan zal dat zo'n 10 miljard euro per jaar kosten. De kosten van emissiereductie van 95% kunnen oplopen tot 25 miljard euro per jaar.

Om klimaatopwarming te beperken heeft de Nederlandse overheid in 2016 ambities geformuleerd. Het doel van de overheid is om in 2050 80 tot 95% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 1990, zo blijkt uit de Energieagenda die minister Kamp in december 2016 presenteerde. De vraag is wat er moet gebeuren om die ambitie te halen? Hoe moet ons energiesysteem er in de toekomst uitzien? Welke maatregelen moet je nemen? En wat gaat het kosten?

Verkenning

Met die vragen hebben Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een studie uitgevoerd. Het rapport 'Verkenning van klimaatdoelen' laat zien dat die ambitie wel haalbaar is, maar dat er dan nog wel veel moet gebeuren.

Energiesysteem

Het Nederlandse energiesysteem zal flink veranderen. Zo moet wind de belangrijkste producent van elektriciteit worden. Nederland zal meer elektriciteit gaan gebruiken, niet alleen in huizen en kantoren, maar ook in de transportsector en industrie. Die elektriciteit zal grotendeels op zee moeten worden geproduceerd. Het gebruik van duurzame biomassa als energiebron zal - door schaarste - beperkt zijn tot plaatsen waar weinig alternatieven zijn zoals in lucht- en zeevaart.

Om de emissies te verminderen is afvoer en opslag van CO₂ (Carbon Capture and Storage, CCS) is essentieel. Daar zullen kostbare maatregelen voor genomen moeten worden. De studie laat zien dat een emissiereductie van 95% eigenlijk praktisch onhaalbaar zijn. Met alleen wind- en zonne-energie gaat dat binnen onze landsgrenzen niet lukken, aldus het rapport.

Meerkosten

In het rapport is ook een berekening gemaakt van de kosten. Zo zal realiseren van 80% emissiereductie in 2050 de Nederlandse samenleving als geheel ongeveer € 10 miljard extra per jaar kosten. Die kosten voor verschillende maatregelen lopen niet zo veel uiteen. Het rapport noemt een bedrag tussen de € 7 tot 12 miljard per jaar. Willen we een emissiereductie van 95% realiseren, dan liggen de kosten bijna twee keer zo hoog. Het rapport noemt een bedrag van € 20 tot 25 miljard per jaar. Het rapport schat dat de kosten voor 80% reductie ongeveer 1% van het bruto binnenlands product (BBP) zullen bedragen en voor 95% reductie op 2% van het BBP.

Drie fasen

Om de doelstelling te halen noemt het rapport een aantal concrete maatregelen. De vernieuwingen tot 2050 zullen in drie fases uitgevoerd moeten worden. De eerste fase is de ontwikkelfase waarin ruimte is voor onderzoek, innovaties en aangepaste wetgeving. De tweede fase is de fase van opschaling op een kostenefficiënte manier. In de derde fase moet Nederland overgaan op grootschalige invoering om tot serieuze emissiereductie te komen.

(Bron foto: Pixabay)