Nieuws

Kosten opfok jongvee vaak onderschat

Opfok van jongvee is nooit doorgebroken als aparte bedrijfstak. Er valt te weinig mee te verdienen, is het idee. Maar jongveeopfok is wel een van de grootste kostenposten op een melkveebedrijf.

Er zijn flink wat melkveebedrijven die uitbreiden nu het melkquotum is weggevallen. Beperkende factoren voor uitbreiding zijn grond en arbeid. Maar op arbeid kun je besparen door de opfok van jongvee uit te besteden, zo begint het Vlaamse vakblad Management&Techniek in het artikel 'Moeten we de opfok uitbesteden?'. Ook in Nederland kijken melkveehouders kritisch naar de jongveebezetting op het bedrijf. Vakblad Veeteelt belicht verschillende aspecten in het artikel 'Drie pinken minder is één melkkoe meer'.

Kosten

De kosten voor de opfok van jongvee worden soms onderschat. Uit Vlaamse berekeningen blijkt dat de opfok van een vaars iets meer dan 50 euro per maand kost, waarvan 30 euro eigenlijke (variabele) opfokkosten en 20 euro vaste kosten. Omdat de opfok van een vaars 24 tot 26 maanden in beslag neemt, kost dat zo'n 1250 euro.

De kosten voor de opfok van jongvee bepalen gemiddeld voor meer dan een kwart de kostprijs van een liter melk, schrijft vakblad Veeteelt. Om veehouders te ondersteunen hebben Wageningen UR, DLV Adviesgroep en de faculteit Diergeneeskunde het gratis rekenprogramma 'Jonkos' ontwikkeld dat de veehouder kan helpen de fokkosten van jongvee te berekenen.

Uitbesteden

Je kunt de opfok uitbesteden. Maar wil je dat goed doen, dan moet je goede afspraken maken in een overeenkomst. Over kosten bijvoorbeeld. Management&Techniek besteedt aandacht aan de aandachtspunten voor het opstellen van een overeenkomst. Je moet bijvoorbeeld afspraken maken over de productierechten. Hoe administreer je die? Wie is de eigenaar van de dieren? Wat is de kwaliteit van het voer? Wat doe je bij sterfte van jongvee? Hoe regel je de verzekeringen? En wat is de duur van de overeenkomst?

Hoe je zo'n overeenkomst sluit, vertellen Jantinus Hepping en Corné Selles in het artikel in vakblad Veeteelt. Hepping heeft de opfok van jongvee uitbesteed aan Selles, die gespecialiseerd is in de opfok van jongvee. Hepping blijft eigenaar van het vee, Selles krijgt een vaste vergoeding per dag. Een goede communicatie blijft belangrijk, vindt Selles.

Jongveemanagement

Je kunt kritisch kijken naar de jongveebezetting. De fosfaatruimte op een bedrijf beperkt je. Drie kalveren minder aanhouden betekent een koe meer melken. Naast uitbesteden van je opfok kun je ook veel winnen met het jongveemanagement.

Zo blijkt uit onderzoek dat de groei van de kalveren in de eerste weken van hun leven de melkproductie op latere leeftijd zeer sterk bepalen. Een kalf dat in de eerste acht weken meer melkpoeder krijgt, groeit sneller en ontwikkelt beter uierklierweefsel. Het artikel in Veeteelt besteedt aandacht aan diverse andere aspecten van de opfok van jongvee, zoals drinken uit een melkautomaat, leren weiden en stressvrij afkalven,

(Bron foto: Thinkstock)