Nieuws

Kosten recreatie in natuur en landschap

De samenleving voelt zich meer betrokken bij natuur wanneer burgers er ook kunnen recreeren. Daarom zijn recreatieve voorzieningen belangrijk. Maar wat kost dat ons? De nieuw ontwikkelde recreatiemodule brengt die kosten in kaart.

In het Nederlandse natuurbeleid zijn natuur en landschap niet alleen van belang voor versterking van de biodiversiteit, maar ook voor een leefbare en duurzame samenleving. Een van de doelen van het beleid is dat het ook bij moet dragen aan de versterking van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur.

Een van die maatregelen om die betrokkenheid te vergroten is recreatieve ontsluiting van natuur en landschap. Om goede beslissingen te kunnen nemen en plannen te kunnen maken, is het essentieel dat je weet wat dat kost. Hoeveel kost het om recreatieve voorzieningen aan te leggen? Of te beheren? De nieuw ontwikkelde 'Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN)' is een instrument waarmee de kosten bepaald kunnen worden van plannen of scenario’s gericht op het toegankelijk en recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap.

Kosten berekenen

Al eerder was het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) ontwikkeld. Dat is een model dat de kosten van natuurbeheer in kaart kan brengen. Het model wordt beheerd door LEI Wageningen UR. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet het in voor beleidsanalyse op gebied van natuur, milieu en ruimte. Het model bestaat uit een kostendatabase en een rekenmodel. Je kunt kosten berekenen voor verschillende plannen van het natuurbeleid. Maar met het IKN-model kon je plannen voor recreatieve ontsluiting niet doorrekenen.

Investeringen

Bij recreatieve voorzieningen in natuur en landschap kun je denken aan voorzieningen in stadsparken, in agrarische gebieden, in de omgeving van de stad of in natuurgebieden. De module maakt onderscheid tussen natuurwerken, kunstwerken en activiteiten. En als kosten kun je denken aan aankoopkosten, inrichtingskosten en beheerkosten.

De module bevat een theoretische onderbouwing. Welke investeringen en kosten worden gemaakt om gebieden recreatief aantrekkelijker te maken? En welke factoren zijn van invloed op de omvang van deze kosten? Verder bevat het een beschrijving van het rekenmodel, een gebruikershandleiding en aanbevelingen om de recreatiemodule toe te passen.

De module is in opdracht van het ministerie van EZ ontwikkeld door WOt Natuur & Milieu, onderdeel van Wageningen UR, dat wettelijke onderzoekstaken uitvoert op het beleidsterrein natuur en milieu.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Youri Jongkoen)

Links

(1)