Nieuws

Kosten ziekte van Lyme bijna 20 miljoen euro

De kosten van de ziekte van Lyme bedragen in Nederland bijna 20 miljoen euro per jaar. Jaarlijks worden er zo'n 25.000 mensen getroffen door deze ziekte. Een student maakte een analyse van de kosten van verschillende maatregelen tegen deze ziekte.

De ziekte van Lyme, ook wel Lyme borreliosisis (LB) genoemd is een van de laatste decennia in West-Europ de meest voorkomend ziekten geworden die door een vector wordt overgbracht. In Nederland is de schapenteek (Ixodes ricinus) verantwoordelijk voor de overdracht van deze ziekte.

Kosten

Jaarlijks worden in Nederland zo'n 25.000 patiënten getroffen door de ziekte van Lyme, blijkt uit recent onderzoek. De kosten bedragen in Nederland € 19,3 miljoen. Het RIVM meldt dat ongeveer 1500 patiënten een ernstige infectie krijgen. De kosten voor hun behandeling bedragen zo'n € 7,2 miljoen, 37% van alle kosten. Daarnaast zijn er nog 1000 patiënten met langdurige klachten. Hun behandeling kostte jaarlijks € 5,2 miljoen, 72% van de kosten.

Analyse

De kosten bestaan niet alleen uit de kosten binnen de gezondheidszorg, maar ook kosten door werkverzuim. Het is voor het eerst dat de kosten van deze ziekte in beeld zijn gebracht. De Wageningse studente Zhengzhen Cai stelt in haar afstudeerscripte 'Cost utility analysis of te control of lyme disease in the Nederlands' dat er tot nog toe niet goed nagedacht is over de meest effectieve aanpak van de ziekte in relatie tot de kosten. Ze heeft op de verschillende maatregelen aan kosten-batenanalyse losgelaten. In het verslag vergeleek ze de 'cost utility ratio' (CUR) van die verschillende maatregelen.

Bewustwording

Uit haar analyse blijkt dat het plaatsen van waarschuwingsborden bij de ingang van bossen en parken de goedkoopste maatregel is. Of die maatregel werkt, hangt sterk van de mensen af. Voor de langere termijn is heet werken aan bewustwording zinvol, zeker voor mensen in risicogroepen, zoals mensen die in het bos werken. Maaien van de vegetatie kan ook het risico van een besmetting door teken beperken, maar maaien heeft ook een groot effect op biodiversiteit.

(Bron Flickr, foto Fairfax County)