Nieuws

Kostprijsberekening in de sierteelt

Omdat de winstmarges in veel teelten onder druk staan, is het zinvol je te verdiepen in de rentabiliteit van de je teelt. Een kostprijsberekening geeft je handvatten om een teelt rendabeler te maken. Een brochure laat zien hoe je dat doet.

Doel van het demonstratieproject 'Telen met inzicht' van het Vlaamse Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) is telers meer inzicht te geven in de kostenstructuur van hun producten en de rentabiliteit van het bedrijf. In het project zijn kostprijsberekeningen gemaakt voor gewassen in de boomkwekerij en glastuinbouw: zomereik, Kalanchoë, Azalea en potchrysant. De brochure 'Kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt' zet alle informatie op een rij.

Kostprijsberekening

De brochure laat zien hoe je inzicht kunt krijgen in de kostprijs. Verschillende bedrijfseconomische begrippen worden uitgelegd zoals vaste en variabele kosten of directe en indirecte kosten. Die kosten kun je uit je boekhouding halen. Omdat kosten en opbrengsten gedurende het jaar nogal variëren, wordt aangeraden een kasplanning te maken waarbij je per maand bekijkt welke kosten gemaakt worden en welke inkomsten er zijn.

Productkosten

Productkosten bestaan uit directe kosten zoals het plantgoed, pot, substraat, kosten voor mest en bestrijdingsmiddelen. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe je de kostprijs per plant bepaalt. Daarnaast moet je ook arbeidskosten meerekenen. Omdat arbeidskosten per product en teeltfase sterk verschillen, gaat de brochure vrij uitvoerig in op de opbouw van die kosten.

Nog lastiger is de post bedrijfskosten. Aan de hand van twee uitgewerkte methoden legt de brochure uit hoe je bedrijfskosten mee kunt nemen in de kostprijsberekening. Je kunt de totale bedrijfskosten delen door het aantal producten of verdelen over de beteelbare oppervlakte van het bedrijf.

Rendabeler

Als voorbeeld wordt de kostprijsberekeningen toegelicht voor drie teelten: Azalea, Kalanchoë, potchyrsant en zomereik. De uitkomsten van de kostprijsberekening kunnen confronterend zijn, schrijft de brochure, maar het geeft je ook handvatten de teelt rendabeler te maken.

(Bron foto: Pixabay)